روزنگار

Placeholder

درباره یک مصاحبه

از متن منتشره اولیه که «رویداد ۲۴»از مصاحبه‌ام روی سایت گذاشت، بسیار تعجب کردم. رفتاری گزینشی و خارج از اخلاق حرفه‌ای با گفتگوهای صورت گرفته تنظیم کرده بود. ... ادامه مطلب