بدون مجموعه

زندگی نامه

مجتبي شاكري متولد 1337 تهران در دو رشتة پژوهشگري جامعه شناسي و حقوق قضايي ، مقطع كارشناسي را طي كرد و در ادامه ، كارشناسي ارشد را در رشته اطلاعات ... ادامه مطلب