۱۲معبر به نام شهدای آتش نشان پلاسکو نامگذاری شد

1

با تصویب یک طرح دو فوریتی، ۱۲معبر شهر تهران به نام ۱۲شهید آتش نشان حادثه پلاسکو نامگذاری شد.

مجتبی شاکری، رییس کمیسیون نامگذاری شورای شهر تهران با اشاره به تدوین طرح دو فوریتی برای نامگذاری معابر نزدیک محل سکونت شهدای آتش نشان حادثه پلاسکو به منظور تجلیل از آنها، گفت: معابری با هماهنگی شهرداران مناطق و سازمان آتش نشانی ترجیحا در نزدیکی محل سکونت ۱۲آتش نشان شهید پلاسکو انتخاب شد.

وی با اشاره به اینکه برخی از آتش نشانان در منازل استیجاری و یا خارج از تهران سکونت داشته اند، گفت: از این رو پیگیری نامگذاری ایستگاه های بدون نام آتش نشانی به نام آنها در آینده در دستور کار قرار خواهد گرفت.

شاکری نامگذاری های پیشنهادی را تقدیری اندک و مرهمی بر آلام خانواده شهدای پلاسکو توصیف کرد و افزود: سازمان زیباسازی شهر تهران نیز در اقدامی قابل تقدیر کمپینی با استفاده از عروسک های تلویزیونی برای جلوگیری از رفتارهای پرخطر در چهارشنبه آخر سال با پیام رعایت ایمنی شهروندان و سمپوزیوم مجسمه سازی به یاد شهدای آتش نشان برگزار کرده است.

در نهایت با رای تمام اعضای شورای شهر تهران این طرح دو فوریتی به تصویب رسید.

دیدگاه ها غیرفعال است