کثرت پردردسر

1

این فعال سیاسی اصولگرا با اشاره مکانیزم های انتخاباتی این جریان برای انتخابات ریاست جمهوری سال 96 و انتخابات مجلس سال 98 تأکید کرد: اصولگرایان توانستند مسئله تکثر نامزد را حل کنند اما اصلاح طلبان نتوانستند بنابراین نشان دادند تکثر نامزد برای اصولگراها مشکلی به وجود نمی آورد و در نهایت آنها به جمع بندی واحد می رسند.

 

اصلاح طلبان امروز باید پاسخگوی عملکرد ضعیف دولت حسن روحانی باشند اما می خواهند با فرار به جلو هم خود را منتقد وضع موجود نشان دهند و هم با مظلوم نمایی بگویند دست شان از معرفی نامزد برای انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 خالی است. اما نگاهی به اخبار یک ماه گذشته نشان می دهد که شخصیت های بسیاری از جناح اصلاحات مشغول گرم کردن خود برای نامزدی در انتخابات 1400 هستند. محمدرضا عارف، اسحاق جهانگیری، مسعود پزشکیان، محمدرضا خاتمی، صفایی فراهانی، مصطفی معین، محمود واعظی، محمدباقر نوبخت، حسن خمینی، محسن هاشمی، محمد جواد ظریف، محمدجواد آذری جهرمی، حسن قاضی زاده هاشمی، علی مطهری، مصطفی کواکبیان و علی لاریجانی از جمله کسانی هستند که برای آغاز زمان ثبت نام نامزدها لحظه شماری می کنند. به عبارت بهتر اصلاح طلبان یک اتوبوس شخصیت سیاسی دارند که مترصد فرارسیدن بهار سال 1400 هستند تا به میدان بیایند.

مجتبی شاکری در گفتگو با خبرنگار «فردا» درباره موقعیت و جایگاه اصلاح طلبان در انتخابات سال 1400 گفت: مجموعه اصلاح طلبان در یک پارادوکسی قرار دارند. از طرفی آقای روحانی با حمایت آنها 8 سال رئیس جمهور شد و امروز اصلاح طلبان باید پاسخگوی عملکرد دولت باشند حال آنکه پاسخی برای محقق نشدن وعده ها ندارند. از طرف دیگر اختلافات میان آنها شدت گرفته است و نمی خواهند انتخابات 1400 را از دست بدهند. 

وی با اشاره به طرح پیشنهاد اصلاح طلبان برای استعفای رئیس جمهور افزود: آنها می خواستند یکسری حرکت های خیابانی راه بیاندازند و از این ظرفیت برای احیای پایگاه اجتماعی شان بهره ببرند. وقتی موفق نشدند، آقای موسوی خوئینی ها نامه ای نوشت تا بار ناکارآمدی های دولت را به دوش نظام بیاندازد.

دبیرکل جمعیت جانبازان با بیان اینکه نحوه حضور در انتخابات مجلس آشفتگی میان اصلاح طلبان را نشان داد، اظهار کرد: عده ای از اصلاح طلبان دنبال القای این تصویر به جامعه بودند که «مردم دیگر به صندوق رأی اعتماد ندارند بنابراین بهتر است کنار بکشیم تا انتخابات به کل زیر سئوال برود» وقتی از این پروژه نتیجه نگرفتند، با یک بی درایتی محض لیست دادند که آن لیست یک افتضاح سیاسی را در تاریخ برای جریان اصلاحات ثبت کرد چون نشان داد مردم از آنها قهر کردند نه نظام. در واقع مردم عینیت پدیده باخت-باخت را از یک جریان سیاسی مدعی حمایت از صندوق رأی دیدند.

وی با بیان اینکه اصلاح طلبان می دانند برای انتخابات ریاست جمهوری 1400 اعتباری نزد مردم ندارند، در واکنش به کنایه رسانه های اصلاح طلب به احتمال تعدد کاندیداهای اصولگرا در انتخابات ریاست جمهوری بیان کرد: این رسانه ها بروند با چهره های اصلاح طلب مدعی کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری مصاحبه کنند ببینند چند نفر می شوند؟ آیا تکثر نامزد در جریان اصلاحات وجود دارد یا در جریان اصولگرایی؟

این فعال سیاسی اصولگرا با اشاره به مکانیزم تصمیم گیری این جریان برای انتخابات ریاست جمهوری سال 96 و انتخابات مجلس سال 98 تأکید کرد: اصولگرایان توانستند مسئله تکثر نامزد را حل کنند اما اصلاح طلبان نتوانستند بنابراین مدیریت تکثر نامزدها برای اصولگراها مشکلی به وجود نمی آورد و در نهایت آنها به جمع بندی واحد می رسند.

وی با اشاره به عزم تئوریک طراحی گفتمان و شعار مطالبه گرانه در جریان اصلاحات افزود: اصلاح طلبان امروز برای تصمیم گیری درباره ورود یا عدم ورود به انتخابات دچار مشکل هستند چه رسد به اینکه بخواهند موضوع تکثر نامزد را در جناح خودشان حل کنند، این مسئله عجز هسته سخت تصمیم گیر آنها را نشان می دهد. ضمن آنکه براساس قواعد دنیای سیاست دوره اصلاح طلبان تمام شده است، آنها در سال 1400 نه کارنامه ای برای ارائه دارند و نه شعاری برای جلب نظر آرای مردم بنابراین به طور طبیعی نامزد رقیب و منتقد گفتمانی آنها پیروز می شود.

شاکری یادآور شد: اصلاح طلبان این روزها دنبال منتقد و مضطرب تراشی هستند تا بگویند «روحانی گزینه اصلی ما نبود شورای نگهبان نامزد ما را ردصلاحیت کرد.» امروز چهره هایی همچون اسحاق جهانگیری، آذری جهرمی، عارف و غیره می خواهند با نقد وضع موجود بگویند کاره ای نبودند، حال آنکه جامعه این توجیه را از سوی آنها نمی پذیرد. برخی چهره های دیگرشان هم همچون آقای پزشکیان جاذبه ای برای جلب اقبال عمومی ندارند چون مطالبات مردم امروز اقتصادی است اما آقای پزشکیان چهره ای در حوزه بهداشت و درمان محسوب می شود.

دیدگاه ها غیرفعال است