پیگیری 18 ماهه تخلفات سریالی «روشا» بی نتیجه بود/ پاسخ مبهم مدیریت شهری

1

رئیس کمیته فرهنگی شورای شهر تهران ضمن انتقاد از بی نتیجه ماندن تذکرهای مکرر درباره تخلفات ساختمانی مجتمع تجاری «روشا» واقع در فرمانیه، گفت: احکام حقوقی موجود نتوانست متخلفان این پروژه را مهار کند.
مجتبی شاکری با بیان اینکه از 14 تیر سال گذشته تاکنون بارها طی مکاتبات رسمی، تخلفات متعدد شهرسازی در مجتمع تجاری روشا را اعلام و پیگیری کردم، اظهار کرد: با وجود اینکه این تذکرات حین اجرای پروژه صورت گرفت و قابل جلوگیری بود، ناکارآمدی مدیریت اجرایی سبب شد تخلف متوقف نشود و احکام حقوقی موجود نتوانست متخلفان را مهار کند.
وی با بیان اینکه شهرداری منطقه و ناحیه با وجود مطلع شدن از وقوع تخلف ساختمانی در این پروژه حین اجرا نتوانستند از آن جلوگیری کنند، گفت: این موضوع نشان می دهد امکان تکرار این قبیل تخلفات در هر منطقه و هر زمانی وجود دارد.
شاکری در تذکر 10 بندی خود در صحن علنی شورا ضمن یادآوری سیر تذکرات و پاسخ های ارائه شده در خصوص پارکینگ طبقاتی عمار موسوم مجتمع تجاری روشا ، خواستار پاسخ شفاف و قانع کننده شهرداری منطقه یک، معاونان، شهردار ناحیه چهار این منطقه، شرکت شهربان، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و کمیسیون ماده 100 در رابطه با رسیدگی به این تخلفات شد.
این عضو شورای شهر در ادامه با بیان اینکه نخستین مکاتبه رسمی با شهردار وقت منطقه یک و مدیرکل اجرایی کمیسون های ماده 100 در 14 تیر 94 صورت گرفت، گفت: در آن نامه درخواست کردم شهرداری به شکایت مالکان ملک مجاور روشا رسیدگی کند. شهردار منطقه هفتم مرداد در پاسخ به این نامه اطمینان داد که «پرونده ملک جهت بررسی و تعیین تکلیف به کمیسیون ماده 100 ارسال شده و تا صدور رای قطعی هیچ گونه گواهی جهت پلاک مذکور صادر نخواهد شد».
شاکری ادامه داد: در نامه دوم که سوم بهمن سال گذشته ارسال کردم، 10 پرسش مشخص درباره تخلفات مجتمع تجاری روشا را مطرح کردم تا شهردار منطقه به آنها رسیدگی و نتیجه را اعلام کند.
به گفته وی، زمین مجتمع روشا پیش تر باغ بوده و طی دو مرحله ابتدا به مسکونی و سپس به تجاری تغییر کاربری پیدا کرده است و این در حالی است که در گذشته، پروانه ای برای این ملک با کاربری باغ توسط شهرداری صادر شده بود.
شاکری خاطرنشان کرد: از شهرداری منطقه درخواست کردم در رابطه با مواردی همچون اشغال 100% زمین بدون در نظر گرفتن ضوابط و مجاورین، پیشروی 100% طولی بدون رعایت حقوق مجاورین شمالی و شرقی، احداث کنسول در گذر بر خلاف مفاد پروانه، عدم توجه به شکایت مجاورین شرقی در زمانی که پروژه در تراز همکف بوده و قابل جلوگیری بود، احداث طبقات تجاری در طبقه 8 و9 که طبقه 9 فاقد مجوز پرداخت عوارض بوده و عدم ارائه گزارش خلافی این طبقه به کمیسیون ماده 100 و نیز مغایرت های میان نقشه های مصوب و بنای احداث شده، توضیحات شفافی ارائه کند.
رییس کمیته فرهنگی شورای شهر تهران با بیان اینکه تخلفات بزرگتری هم این پروژه وجود دارد که شهرداری به آنها پاسخ نداده است، گفت: شهرداری در ارسال گزارش تخلفات ساختمانی به کمیسیون ماده 100 تاخیر داشته و در نتیجه طبقه نهم این پروژه بدون اینکه مجوز داشته باشد، ساخته شد؛ ضمن اینکه بخشی از فضاهای عمومی (راه پله) نیز به غرفه های تجاری اختصاص یافت. افزون بر این در حالی که پرونده روشا هنوز روی میز کمیسیون ماده 100 بود و رای تخلفات صادر نشده بود، بلوک های بتنی از برابر این ساختمان برداشته شد و این اقدام به تکمیل شدن پروژه بدون اصلاح تخلفات انجامید.
وی با بیان اینکه برابر گزارش شهروندان به سامانه «137» مالک اقدام به شکستن پلمپ طبقه 9 کرد و با استتار پروژه در روی بام فعالیت ساختمانی را تا نقطه تکمیل ادامه داد، تصریح کرد: در نهایت شهردار تهران پس از گذشت بیش از شش ماه از تذکر بنده، طی نامه ای بدون پاسخ به پرسش های روشن ذکر شده، صرفا به بیان مفاد پروانه ساختمانی روشا پرداخت و اعلام کرد که پرونده ملک برای رسیدگی به شکایت مجاورین، به کمیسیون ماده 100 رفته است.
شاکری تاکید کرد: طبعا این پاسخ مختصر و البته غیرمفید شهردار بنده را قانع نکرد و 20 اسفندماه بار دیگر طی مکاتبه رسمی از شهردار تهران درخواست کردم به تفکیک به 10 پرسش مذکور پاسخ دهد. اما این نامه هم مدتی بی پاسخ ماند و ناچار 27 اردیبهشت امسال از رئیس شورای شهر درخواست کردم علت این تاخیر در پاسخگویی به تذکر را بررسی کند. اما پاسخ شهردار تهران بعد از گذشت سه ماه از تذکر آخر، باز هم همان اظهارات تکراری بود که پرونده در کمیسیون ماده 100 است و اعلام کرد که بعد از فرایند رسیدگی، به این سوالات پاسخ خواهد داد.

دیدگاه ها غیرفعال است