وضعيت جريان اصولگرايي در بهترين حالت ممكن است

1

خبرگزاري فارس: عضو شوراي مركزي جمعيت ايثارگران اظهار داشت: وضعيت كنوني جريان اصولگرايي در بهترين حالت ممكن مي‌باشد.

 

مجتبي شاكري در گفتگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس اظهار داشت: مجموعه شوراي هماهنگي بعنوان هماهنگ كننده اصولگرايان عمل مي‌كرد و سازو كارهاي مستحكمي كه در اين شورا اتخاذ شده بود، منجر به كسب تجربيات خوبي براي جريان اصولگرايي شد. وي افزود: اين سازو كار مستحكم كه اصولگرايان به آن دست پيدا كردند، در ساختار، گفتمان و نحوه تصميم گيري، به توفيقات خوبي رسيدند.

شاكري تصريح كرد: جبهه متحد اصولگرايان كه جمع شخصيت هاي حقوقي و حقيقي است ساز و كار بسيار منطقي،فراگير و قابل اعتماد براي اصولگرايان مي‌باشد و در جبهه متحد اصولگرايان اين برجستگي ها لحاظ شده است.

وي ادامه داد: بخاطر اينكه فقط احزاب تصميم گير اصلي نباشند، به غير از شش نفري كه نمايندگي احزاب و جريانات را دارند پنج شخصيت حقيقي مستقل نيز در نظر گرفته شده‌اند.

عضو شوراي مركزي جمعيت ايثارگران گفت: گروه 6+5 گزينش هايشان خارج از معيارهاي گزينش اصولگرايي نيست و حتي اگر در حزبي هيچ گزينه قابل انطباق در بين آنها نباشد انتخاب گزينه شايسته از سوي گروه يازده نفره مورد تاييد همان حزب هم خواهد بود. وي در خصوص گسترش چتر اصولگرايي گفت: وضعيت كنوني جريان اصولگرايي در بهترين حالت ممكن مي باشد و پيش بيني مي شود كه دامنه ائتلاف گسترده تر شود.

شاكري با اشاره به شاخص‌هاي اصولگرايي كه از سوي مقام معظم رهبري مطرح شده است، گفت: ما معتقديم كه هركس اين شاخصه‌ها را داشته باشد در دايره اصولگرايي است.

وي گفت: ايمان و هويت اسلامي و پايبندي به آن، عدالت‌خواهي و تلاش براي تحقق عدالت، حفظ استقلال سياسي، تقويت خودباوري و اعتماد به نفس ملي، جهاد علمي، تثبيت و تامين آزادي و آزاد‌انديشي، اصلاح و تصحيح روشها، شكوفايي اقتصادي از شاخص‌هاي مطرح شده توسط مقام معظم رهبري هستند.

دیدگاه ها غیرفعال است