همه اضلاع اصولگرايان متعهد به تصميم داوري شده اند/ قرار نيست اصولگرا بااصولگرا رقابت کند

1

همه اضلاع اصولگرايي پذيرفته اند زماني که به نقطه داوري رسيد، تصميم داوري را بپذيرند.

مجتبي شاکري، عضو شوراي مرکزي جمعيت ايثارگران، در گفتگو با خبرگزاري آريا در خصوص امکان شکل گيري ائتلاف فراگير اصولگرايان و ارائه ليست واحد انتخاباتي با وجود اختلافات درون گروهي در اين جريان سياسي، گفت: ما شاهد همگرايي و نزديک شدن اصولگرايان به هم و پذيرش ساز و کار رسيدن به مصاديق در بين نامزدها هستيم. لذا اختلافات جزيي نمي تواند خيلي نقش داشته باشد و نهايتا براي تصميم گيري نهايي، بن بستي وجود ندارد و همه اضلاع اصولگرايي پذيرفته اند زماني که به نقطه داوري رسيد، تصميم داوري را بپذيرند؛ حتي زماني که يک نفر از حزبشان در فهرست نبود و داوري به آن راي داد، آن را بپذيرند و فهرست جدايي ندهند.
وي افزود: همه پذيرفته اند که رقابت اصولگرا با اصولگرا نباشد. اگر در حوزه اي نامزدها فقط اصولگرا باشند، مشکلي نيست چون رقيب شان خودشان هستند اما اگر رقابت بين اصولگراها و اصلاح طلبان باشد، اصولگرايان نبايد تعدد کانديدا داشته باشند و راي يکديگر را به نوعي بتراشند بلکه در آنجا بايد به همان تعدادي که نامزد در آن حوزه مورد نياز است در صحنه حضور پيدا کنند و همه يکديگر را تقويت کنند. بنابراين همه نامزدها شيوه هاي مختلف که در ساز و کار رسيدن فهرست واحد پيش بيني شده، بپذيرند. اگر کسي سازوکار را قبول ندارد قاعدتا نمي تواند در ائتلاف اصولگرايي شرکت کند و در فهرست اصولگرايان قرار بگيرد. قرار گرفتن در فهرست اصولگرايان به معناي پذيرفتن فرايند اين ساز و کار است.
شاکري در خصوص ائتلاف احتمالي اصلاح طلبان با دولت روحاني و احتمال تکرار تجربه انتخابات رياست جمهوري سال 92 نيز گفت: اصلاح طلبان در داخل خود دچار مشکلات متعدد هستند و به نوعي کارگزاران، دولت و اصلاح طلبان دوم خرداد مشکلاتي در درون خودشان دارند. با اين وجود سعي مي کنند در انتخابات يک فهرست داشته باشند اما خبرهايي که از درونشان مي رسد نشان مي دهد سهم خواهي هايي مطرح است. بنياد باران احساس مي کند که پشتوانه دولت بوده و دولت با حمايت آنها پيروز شد. کارگزاران هم به نوعي خودشان را ميدان دار قضيه مي دانند. لذا آنها خواست اصلي شان يک فهرست است اما خبرهايي که مي رسد، نشان مي دهد مشکلات جدي در ميان آنها وجود دارد. ضمن اينکه انتخابات مجلس با رياست جمهوري تفاوت زيادي دارد. رياست جمهوري يک صندلي است و صندلي دوم ندارد اما در مجلس 290 کرسي است و برخي از حوزه ها تک نامزدي است و احزاب در آن خيلي نقش تعيين کننده ندارند و آرا، آراي کساني است که چهره به چهره با نامزد مورد نظر ارتباط دارند و رگ سنتي خودشان را دارند. در نهايت به نظر نمي رسد اصلاح طلبان بتوانند تجربه انتخابات سال 92 را تکرار کنند.

 

این گفت وگو را در سایت خبری آریا مشاهده بفرمائید.

دیدگاه ها غیرفعال است