هزينه‌هاي هنگفت دشمن براي به زانودرآوردن ملت نتيجه‌اي در پي نداشت

2

عضو شوراي مركزي جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي گفت: دستاوردهاي بزرگي كه در سايه حماسه 9 دي و 22 بهمن به دست آمده، دشمن را به اين نتيجه رسانده كه تمامي هزينه‌هاي هنگفت، سرمايه‌گذاري‌ها و توطئه‌آفريني‌ها براي به زانو درآوردن ملت ايران نقش برآب شده و براي استكبار نتيجه‌اي نداشته است.

مجتبي شاكري در گفت‌وگوي تفصيلي با خبرنگار سياسي باشگاه خبري فارس «توانا»، با بيان اينكه ريشه فتنه اخير را مي‌توان در افكار گروه‌هاي مدعي مبارزه با رژيم منحوس پهلوي جست‌وجو كرد، به دسته بندي پنج جريان مشخص با تفكرات مختلف اشاره كرد و افزود: نخستين جريان تفكر ليبرال دمكراسي بود كه علاوه بر ملي‌گراها، افرادي كه در قالب نهضت آزادي فعاليت مي‌كردند، مدعي القاي تفكر ليبرال در جامعه بودند.

وي افزود: جريان دوم مدعي مبارزه در قبل از انقلاب، ماركسيست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها بودند كه طيف وسيعي را به خود اختصاص داده بودند؛ چرا كه يكي از دو قطب تصميم‌گير و تأثيرگذار در آن زمان، شوروي سابق بود كه در مقابل اروپا و آمريكا جايگاهي داشت و از اين جريان دفاع مي كرد.

شاكري با اشاره به اينكه مركز تصميم‌گيري در خصوص ماركسيست‌ها كشور شوروي بود، افزود: حزب توده نماينده كمونيست شوروي در ايران بود كه گروه‌هاي متعددي مانند چريك‌هاي فدايي خلق و راه‌كارگر از انشعابات اين جريان بود كه ادعاي طرفداري از صنف كارگر داشتند. وي تصريح كرد: جريان ملي‌گرايي از نوع فراماسونري و مدعيان ناسيوناليست، جريان سومي بود كه با شكل گرفتن ناسيوناليسم عربي و ناصري در منطقه، اين جريان نيز در ايران رمقي گرفت تا بتواند پان‌ايرانيسم را تقويت كند.

شاكري با اشاره به اينكه جريان نفاق چهارمين جريان فعال در دوران قبل از انقلاب بود، خاطرنشان كرد: منافقين چهره‌اي از اسلام را به همراه تفكرات سوسياليستي و ماركسيستي در اختيار داشتند كه مجاهدين خلق سمبل اين جريان و گروه پيكار، سيدمهدي هاشمي از افراد و گروه‌هايي بودند كه وابسته به همين تفكر بودند. وي اظهار داشت: جريان تحجر يا عرفان‌هاي خرافي جريان پنجمي بود كه با چهره دين و مذهب، مخالف مبارزه و برخورد با اين جريان بودند.

اين كارشناس مسائل سياسي بيان كرد: در تعريف ساواك، انجمن حجتيه كه يكي از شاخه‌هاي جريان تحجر بود، جزء گروه‌هاي مبارز تلقي نمي‌شد و اشتباه گرفتن دشمن اصلي از سوي آنها موجب سوءاستفاده ساواك از اين جريان متحجر شد.

*بي‌بصيرتي گروهي از درون نظام خوشحالي دشمنان را رقم زد

شاكري با بيان اينكه ريشه فتنه سال 88 به پنج جريان مدعي قبل از انقلاب برمي‌گردد، خاطرنشان كرد: اين پنج گروه مدعي در زمان حضرت امام (ره) قدرت مقابله با انديشه ايشان را به صورت كلي نداشتند و در دهه اول انقلاب به دليل وسعت اقتدار و نفوذ كلام (ره)، نتوانستند به اهداف خود برسند.

وي اضافه كرد: قدرت نظام و نفوذ كلام امام(ره) در بين مردم به حدي بود كه اين جريان‌ها نتوانستند در مقابل امام(ره) ايستادگي كنند و ايشان در دهه اول انقلاب مجموعه اين پنج جريان را به نفع مردم مديريت كرد. اين مبارز دوران رژيم پهلوي در ادامه افزود: متأسفانه با نگاه به حوادث سال 88، متوجه مي‌شويم گروهي از درون نظام با بي‌بصيرتي و سياسي كاري در دوران فتنه، نقاب به چهره باطل خود زدند و با پرهيز از لفظ فتنه عميق، موجب خوشحالي جريان‌هاي مدعي انقلاب اسلامي شدند.

شاكري اظهار داشت: برخي از اشخاص تأثيرگذار در افكار عمومي با كاربرد الفاظي چون،‌ بدسليقگي سياسي و بداخلاقي درصدد بودند كه سطح قضايا را تنزل بدهند؛ در حالي كه مقام معظم رهبري اين جريان را فتنه عميق مي‌دانست كه عقبه آن به سال‌هاي گذشته باز مي‌گشت.

* جبهه نوين نفاق چگونه شكل گرفت؟

وي به تلاش پنج جريان مدعي براي بازسازي تشكيلاتي خود اشاره كرد و گفت: پنج جريان مدعي با آغاز ولايت رهبر معظم انقلاب با تشكيل حلقه‌هاي فكري و احزاب مختلف به بازسازي و سازماندهي جريان خود با شكل جديد پرداختند. عضو شوراي مركزي جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي، تصريح كرد: تشكيل حلقه كيان توسط عبدالكريم سروش و تربيت شاگرداني همچون حجاريان، تاجيك، آرمين و تاج‌زاده كه بعدها در پست‌هاي كليدي نظام مستقر شدند حاصل تفكر جديد اين جبهه عظيم نفاق عليه انقلاب اسلامي بود.

شاكري ادامه داد: توزيع اركان حلقه كيان در احزاب مختلف براي كسب موقعيت و تشكيل باند قدرت و ثروت با تأسيس حزب كارگزاران سازندگي كه به دنبال القاي تفكر ليبرال دموكراسي در ايران بود، شكل جديدي از نهضت آزادي در جامعه اسلامي به‏وجود آورد. وي با اشاره به روند تاريخي شكل‌گيري جريان اصلاحات گفت: در غفلتي كه نيروهاي متدين در عرصه تشكيل تشكل‌هاي سياسي انجام دادند در سال 76 اين جريان براي كسب خواسته‌هاي خود و القاي انديشه‌هاي تئوريسين‌هايي همچون عبدالكريم سروش فرصت را مناسب ديد تا با حضور در عرصه انتخاباتي براي جدايي دين از سياست تلاش كند.

اين جانباز جنگ تحميلي در ادامه افزود: مجموع تفكرات ضداسلامي كه به دنبال مقابله با انديشه‌هاي امام و رهبري بود تحت عنوان اصلاحات شروع به كار كرد و با اجراي پروژه‌هايي همچون “فتح سنگر به سنگر “، “فشار از پايين چانه‌زني از بالا ” به دنبال خروج از نظام اسلامي بودند.

شاكري به فعاليت پنج جريان مدعي در رابطه با انتخابات رياست جمهوري دهم اشاره كرد و گفت: در خرداد 88 مجموع اين جريان‌ها از نهضت آزادي تا جريان اپوزيسيون و ضدنظام دست به دست هم دادند تا در مقابل نظام اسلامي بايستند و با تشكيل يك جبهه سياسي تحت لواي يك بيرق به حركت خود ادامه دادند.

وي اضافه كرد: به علت حضور چشم‌گير و 85درصدي مردم در انتخابات و خلق حماسه نهم دي، نيروهاي وابسته به غرب نتوانستند انقلاب را از مسير اصلي خارج كنند كه اين موضوع در سايه ايستادگي مردم و تبعيت جامعه از رهبري، شكل گرفت. عضو گروه انقلابي توحيدي صف، اشاره كرد: در ماجراي فتنه 88 با تمام تلاشي كه دشمنان نظام انجام دادند بخشي از نخبگان مردود شدند و مردم نيز سربلند از اين آزمايش بيرون آمدند.

*سران فتنه با آگاهي در راه اهداف شوم خود تلاش كردند

شاكري در ادامه به واكاوي جنگ نرم پرداخت و افزود: سران فتنه با آگاهي و تدبير در راه اهداف شوم خود تلاش كردند و بيان فريب خوردن اين جريان توسط نيروهاي انقلاب كار اشتباهي است.

وي اضافه كرد: خواست سران و عوامل فتنه در عمل به برنامه‌هاي تافلر، پوپر و سوروس است به همين دليل لشكر فتنه در آمريكا و غرب پاي خود را باز كرده است. عضو شوراي مركزي جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي، خاطرنشان كرد: ناهمگوني جريان فتنه و ادعاي پيروي از خط امام توسط اين طيف، فضاي جامعه را غبارآلود و انتخاب راه درست را براي مردم دشوار كرده بود اما تدبير و درايت مقام معظم رهبري در ايجاد آگاهي و روشنگري در جامعه اين جريان را به عقب‌نشيني واداشت.

شاكري تأكيد كرد: عنايت ويژه حضرت ولي‌عصر(عج) به ملت ايران، پشتيباني معنوي حضرت امام (ره) و شهدا موجب عبور ملت از فتنه و شكل‌گيري حماسه‌هايي همچون نهم دي و 22 بهمن شد.

*شيوه هاشمي رفسنجاني در برخورد با مسائل دوپهلو سخن گفتن است

وي با اشاره به رفتار هاشمي در جريان قبل از انتخابات و پس از آن گفت: هاشمي رفسنجاني در تمام مسائل دوپهلو صحبت مي‌كند در حالي كه از هاشمي انتظار مي‌رفت شفاف و روشن از آرمان‌هاي امام (ره) و انديشه‌هاي مقام معظم رهبري دفاع كند و درباره دروغ تقلب در انتخابات به طور صريح اذعان كند. وي تصريح كرد: نوع مواضع هاشمي در مورد دروغ تقلب به گونه‌اي بود كه طيف فتنه بيش‌ترين بهره‌برداري را از وي انجام داد. اين فعال سياسي اصول‌گرا به آينده پيش‌روي جبهه نفاق و جريان فتنه اشاره كرد و افزود: با آگاهي مردم و اقتدار رهبري هيچ‌گاه تفكر فاسد و انحرافي نمي‌تواند به فعاليت خود ادامه دهد كما اينكه در مورد فتنه اخير با بصيرت مردم و فرمانبري از مقام عظماي ولايت اين جريان نتوانست به اهداف شوم خود برسد البته در جنگ نرم، دشمن براي هر زمان برنامه‌اي مشخص دارد كه اين موضوع در سايه آگاهي ملت به شكست خواهد انجاميد.

شاكري ولايت فقيه را اصلي‌ترين جايگاه براي حملات همه جانبه جريان نفاق عليه نظام دانست و بيان كرد: با نگاه نافذ به اتفاقات اخير متوجه مي‌شويم عمق تفكر باطل و ضدولايت فقيه جريان نفاق هيچ‌گاه تمام شدني نيست اما مردم با اخلاق‌مداري و بصيرت تا آخرين حد توان در مقابل اين جبهه ايستادگي كردند.

وي، خاطرنشان كرد: شوراي راهبردي جريان نفاق درصدد اين است كه فرصت‌هاي انقلاب را كه دست برتر ما در عرصه بين‌المللي است تبديل به تهديد كند اما روحيه خودباوري مردم و موفقيت‌هاي نظام در عرصه فناوري هسته‌اي،‌ مقابله با انديشه سكولار در خاورميانه، مقابله با آمريكا و كشورهاي زورگوي غربي آنها را به عقب‌نشيني تاكتيكي واداشته است.

*محاكمه مهدي هاشمي آغاز رسيدگي به پرونده سران فتنه است

شاكري تصريح كرد: در جريانات فتنه سال 88 وظيفه قانوني دستگاه قضايي رسيدگي به پرونده سران اغتشاشات بود كه بر اين اساس بنا به اقرار افراد بازداشت شده، مهدي هاشمي يكي از افرادي بود كه عليه مصالح نظام اقدام كرده كه نتيجه اين عمل منجر به صدور حكم جلب وي شد.

وي در ادامه افزود: با قرار بازداشتي كه براي مهدي هاشمي صادر شده است، مسئولان ذي‏ربط در صورت امتناع وي براي بازگشت بايد با كمك پليس اينترپل اقدام به جلب وي كنند تا خواست افكار عمومي جامعه با رسيدگي به اين پرونده عملي شود. اين فعال سياسي اصولگرا خاطرنشان كرد: رسيدگي به پرونده قضايي مهدي هاشمي در پرتو يك دادگاه عادلانه به افزايش اميدواري و اعتقاد مردم به نظام اسلامي كمك مي‌كند. شاكري با اشاره به وظيفه آقاي هاشمي در مقابل محاكمه مهدي هاشمي، اظهار داشت: هاشمي امتحان بزرگي در مقابل حكم جلب و محاكمه فرزندش در پيشگاه قانون دارد اما توجه به اجراي قانون در مورد تمامي افراد جامعه مي‌تواند از بي‌عدالتي‌ها در مورد برخي از اشخاص وابسته به نظام مانند آقازاده‌ها بكاهد.

وي ابراز اميدواري كرد: محاكمه مهدي هاشمي سرآغاز رسيدگي به پرونده‌هاي قضايي اقتصادي برخي از آقازاده‌ها و سران فتنه باشد تا با اصلاح اين ناهنجارهاي اجتماعي، جامعه به سوي پيشرفت و عدالت حركت كند. شاكري با اشاره به اينكه اتهاماتي كه در خصوص فرزندان هاشمي مطرح است، بايد رسيدگي شود، افزود: هميشه آغوش نظام براي جذب حداكثري و دفع حداقلي باز است ولي معناي اين حرف اين نيست كه افراد بخواهند جذب شوند و مسئوليت كار خود را به عهده نگيرند.

عضو شوراي مركزي جمعيت ايثارگران تصريح كرد: با توجه به اقرارهايي كه برخي از فتنه‌گران در خصوص مهدي هاشمي و ديگر سران فتنه انجام داده‌اند، رسيدگي به اين پرونده به صورت علني الزامي است.

*ملت ايران در آينده از فتنه‌هاي سنگين‌تري عبور خواهد كرد

شاكري اظهار داشت: دستاوردهاي بزرگي كه در سايه حماسه 9 دي و 22 بهمن به‏دست آمده، دشمن را به اين نتيجه رسانده كه تمامي هزينه‌هاي هنگفت، سرمايه‌گذاري‌ها و توطئه‌آفريني‌ها براي به زانو درآوردن ملت ايران نقش برآب شده و براي استكبار نتيجه‌اي نداشته است. وي افزود: البته ملت ايران آزمايش‌ها و فتنه‌هاي سنگيني را پشت سر گذاشته و از فتنه‌هاي سنگين‌تر آينده نيز عبور خواهد كرد. شاكري ادامه داد: ملت ايران، آينده و نگاه به فردا را مدنظر دارد و بر همين اساس، پيشرفت و عدالت را به عنوان اصلي‌ترين راهبرد و هدف خود در دستور كار قرار داده است و تداوم توليد علم و سرمايه‌گذاري بيشتر در اين زمينه، استمرار دستيابي به فن‌آوري‌ها و افزايش خدمت‌رساني خصوصا به محرومان، مبارزه با فساد خصوصا فسادهاي دولتي و اجراي قانون درباره فتنه‌انگيزان از جمله اقداماتي است كه ملت ايران به رهبري ولي فقيه در جهت تحقق شعار پيشرفت و عدالت در دست اجرا دارد.

*برخي از خواص نسبت به عملكرد خود بازبيني كنند

شاكري، با تاكيد بر اينكه فتنه بعد از انتخابات ناشي از تحريكات خارجي و قسمتي ديگر از آن مربوط به اقدامات برخي خواص بود، افزود: يك جريان برنامه‌ريزي شده سبب شد كه جامعه دچار مشكل شود؛ بنابراين افشاي لايه‌هاي مختلف اين ماجرا و پرده‌برداري از اين جريان سبب دفاع از حقوق مردم مي‌شود.

وي با بيان اينكه ماجراي فتنه اخير به گفته مقام معظم رهبري در گذشته نيز مي‌خواست رخ بدهد، با انتقاد از عدم برگزاري دادگاه‌هاي متهمان اغتشاشات اخير، گفت: بسياري از هواداران جريانات اخير با شنيدن اعترافات متهمان در دادگاه نسبت به وضعيت جامعه آگاهي پيدا كرده و به مسير اصلي بازگشته‌اند، لذا روشن شدن ابعاد اين موضوع داراي اهميت ويژه‌اي است.

شاكري با تاكيد بر اينكه بايد اجازه دهيم جريانات فتنه در جامعه نمايان شود، افزود: حقيقت، مسير خود را ادامه مي‌دهد و خواص جامعه نيز بايد با گذري به آنچه در دادگاه‌ها رخ داد، بازبيني نسبت به عملكرد خود داشته باشند.

*در بازگشت افراد به دامان نظام نبايد جرم آنان ناديده گرفته شود

شاكري ادامه داد: همان كساني كه به نوعي از قانون فاصله گرفته و به نوعي در دام فتنه اخير گرفتار شدند، بايد آنان طبق فرمايشات مقام معظم رهبري به دامان نظام بازگردند.

اين فعال سياسي با بيان اينكه در بازگشت افراد به دامان نظام نبايد مسئوليت آنها در ماجراهاي اخير ناديده گرفته شود، تصريح كرد: كساني كه در اين ماجرا جمهوري اسلامي را متهم به تقلب كردند، بايد از حرف خود تبري جويند و كساني كه تجمعات غيرقانوني را شكل دادند نيز بايد مسئوليت كار خود را بپذيرند.

*مدعي العموم بايد از سران آشوب‌ها شكايت كند

اين كارشناس مسائل سياسي، گفت: اتفاق شگفتي كه در برهه بعد از انتخابات رخ داد پديده حقيقت گريزي بود كه در برخي از خواص جامعه ايجاد شد و اين حقيقت گريزي حتي با ابزار قانون، راي و انتخاب مردم نيز حاضر نيست به جايگاه اصلي خود بازگردد. وي با بيان اينكه ما مولفه‌هايي از روشنفكري را در تاريخ خود سراغ داريم كه روشنفكران سعي مي‌كردند به آراي مردم نزديك شوند، قانون را رعايت كنند و روحيه استكبار ستيزي داشته باشند، افزود: هر سه اين موارد را در انتخابات اخير مير حسين موسوي پشت سر گذاشت و شايد نتوان نمونه‌اي از اين مسائل را ذكر كرد. اين فعال سياسي افزود: طراحان فتنه‌هاي اخير به حقيقت برگشتند و در برابر پرسش‌هاي منطقي اظهار داشتند كه راهشان خطا بوده و نمي‌بايست مردم را در مقابل ساختار‌هاي نظام قرار دهند.

عضو شوراي مركزي جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي تاكيد كرد: موسوي در حوادث بعد از انتخابات مي‌خواست همه را به سمت حقيقت گريزي سوق دهد و پيشنهادهاي وي در بيانيه‌هاي مختلف ناشي از آشفتگي است كه به آن گرفتار شده است. وي با اشاره به اينكه موسوي با صدور بيانيه‌هاي مختلف در سال88 قانون شكني كرد، افزود: كساني كه با بيانيه‌هاي وي به صحنه آمده‌اند در محكمه در حال حساب پس دادن هستند ولي ايشان تا به حال جوابگوي اقدامات خود نبوده است.

*بيانيه‌ و سخنراني‌هاي معترضان به مثابه روزنامه‌هاي زنجيره‌اي است

شاكري به مجموعه كساني كه تحت عنوان دوم خرداد جبهه‌اي را در انتخابات رياست جمهوري تشكيل دادند تا بتوانند رقيب را حذف كنند، اشاره كرد و افزود: آنان ابتدا از ساز و كار قانوني استفاده كردند و به محض آنكه ديدند از طريق قانوني نمي‌توانند كارها را پيش ببرند به سمت رفتار غير قانوني رفتند و در اين جهت سه لايه شكل گرفت.

شاكري با اشاره به اينكه در لايه اول ترديد افكني در سلامت انتخابات را پيگيري كردند، افزود: لايه دوم اين جريان به سمت ستيز با قانون و شكست هنجارها و لايه سوم كه سكولارها بودند كودتاي مخملي را طراحي كرده بودند تا از دل انتخابات آن‌ را بيرون بياورند.

عضو شوراي مركزي جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي با تاكيد بر اينكه اين سه لايه كمك مي‌كند تا جريان دوم خرداد را بهتر بشناسيم، افزود: لايه ترديد افكن شامل چهره‌هاي موجهه روحاني و غير روحاني كه در بين نخبگان نيز مقبول‌تر بودند و تحصن مجلس ششم را نيز اين طيف اداره مي‌كردند و لايه سوم كه طيف برانداز بودند افرادي مانند تاجبخش و هاله اسفندياري كه وصل به مجموعه امنيتي خارج از كشور هستند، پروژه عبور از قانون را پيگيري مي‌كردند. وي اضافه كرد: لايه سوم پس از سير راي گيري انتخابات ديدند چون شكست خورده هستند لباس نافرماني مدني را پوشيدند و آنچه در جامعه به‏وجود آمد عبور يكطرفه آن‌ها با شكستن خط قرمز قانوني، نظام را به سمت چالش سوق مي‌داد.

اين فعال سياسي اصولگرا با اشاره به اينكه بيانيه‌ها و سخنراني‌هاي زنجيره‌اي آن‌ها به مثابه روزنامه‌هاي زنجيره‌اي است، گفت: نقطه شروع جرم را معمولا آنان غبار آلود مي‌كنند و بعد مي‌گويند به يك جمعي ظلم شده و در اين جهت پيشنهادهايي را مطرح مي‌كنند. شاكري با تاكيد بر اينكه در حال حاضر بايد از افراط و تفريط جلوگيري شود، افزود: نبايد گذاشت شايعات دروغ از سوي كسي دامن زده شود و ممكن است در بازجويي‌ها برخورد افراطي صورت گيرد كه بايد مراقبت كرد برخوردها منطقي باشد.

*برخي از نخبگان سياسي در قضاياي اخير ساده‌لوحي كردند

كارشناس مسائل سياسي، در خصوص انتخابات رياست جمهوري و نتيجه آن اظهار داشت: سعه صدر نظام، لطف رهبري در خصوص قضاياي پس از انتخابات، فرصتي كه دستگاه‌هاي بررسي‌كننده به كانديداها دادند تا مستندات شكايت‌ها را بياورند و آنها نيز نتوانستند مستندات لازم را ارائه كنند، زمينه‌اي شد تا مردم متوجه صيانت از آرا توسط نظام شوند.

وي افزود: ‌جبهه‌گيري رسانه‌ها و كشورهاي غربي نشان‌دهنده رابطه آنها با جريان فتنه‌‌جو و برانداز داخلي است و براي مردم مشخص شد كه يك سري از نخبگان سياسي ما در اين قضايا ساده‌لوحي كردند و به جاي اينكه در مقابل اين فشارها قرار بگيرند تحت تاثير بيگانگان قرار گرفته بودند.

شاكري با اشاره به اوضاع فعلي جامعه خاطرنشان كرد: دو دستاورد حضور 40 ميليوني مردم در انتخابات و پشت سر گذاشتن دوران فتنه با درايت مردم و شناختن لايه‌هاي دروني و بيروني آن، وضعيت فعلي جامعه را به سوي ثبات برده است.

وي عنوان كرد: حضور 40 ميليوني مردم در عرصه انتخابات بعد از 30 سال كه مردم نظام جمهوري اسلامي را تجربه عملي كرده‌اند، بسيار مهم است.

– See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8903101583#sthash.6aQME0Jt.dpuf

دیدگاه ها غیرفعال است