نمایندگان باید بحث شفافیت آرا را به طور جد پیگیری کنند

1

مجتبی شاکری دبیر کل جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی در گفت و گو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری بسیج درمورد طرح شفافیت آرای نمایندگان مجلس اظهار کرد: بحث شفافیت آرای نمایندگان را همه مردم از مجلس گذشته مطالبه می کردند، زیرا این حق مردم است که بدانند نمایندگانشان به چه موضوعاتی رأی مثبت می دهند.

مجتبی شاکری دبیر کل جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی در گفت و گو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری بسیج درمورد طرح شفافیت آرای نمایندگان مجلس اظهار کرد: بحث شفافیت آرای نمایندگان را همه مردم از مجلس گذشته مطالبه می کردند، زیرا این حق مردم است که بدانند نمایندگانشان به چه موضوعاتی رأی مثبت می دهند.

او با طرح این پرسش که چرا در برخی از مسائل اساسی کشور مجلس نمی تواند گره گشا باشد، گفت: در مسائل اساسی مانند کاهش ارزش پول ملی، قاچاق کالا و رونق تولید مجلس نتوانسته گره گشا باشد، از این علت عدم نظارت مجلس بر  دولت ناکارآمدی آن را باید برای مردم شفاف شود.

شاکری تاکید کرد: اینکه مردم نسبت به مشکلات معیشتی خود نمی توانند تحلیل مناسبی داشته باشند به عدم شفافیت نمایندگان مجلس بر می گردد، معتقدم مجلس یازدهم باید بحث شفافیت آرای نمایندگان مجلس به طور جد پیگیری کنند، البته نباید از  شفافیت در پیگیری، درآمد و اموال نمایندگان و نظارت آنها بر دولت مهم است.

فعال سیاسی اصولگرا در پاسخ به این سوال که علت رأی ندادن نمایندگان مجلس دهم به طرح شفافیت آرای نمایندگان چیست؟ تصریح کرد: بنظرم این مسئله به عدم احراز صلاحیت ٩۰ نماینده مجلس دهم در شورای نگهبان بر می گردد، از این جهت معتقدم اگر در مجلس دهم شفافیت لازم وجود داشت ٩۰ نفر به قهقرا نمی رفتند.

دیدگاه ها غیرفعال است