ناکارآمدی اصلاح طلبان در نظرسنجی ها مشخص است / به جای پاسخگویی ادعاهای بزرگ دارند

1

اصلاح طلبان پاسخگوی سوالات مردم نیستند و علی رغم این که یک میزان رای دارند اما موج بیاعتمادی مردم در برابر آن ها قرار دارد و رفتارهای آن ها نتوانسته کارنامه خوبی به بار آورد در صورتی که ادعاهای بزرگی دارند.

این روزها اصلاح طلبان بدون آن که در مورد عملکرد قبلی خود صحبت کنند باز هم طلبکارانه درباره انتخابات پیشرو سخن می گویند به گونه ای که گویی در این ۴ سال هیچ کدام آن ها در مجلس حضور نداشته اند. از طرف دیگر به نظر می رسد برخی اصلاح طلبان این روزها با بیان این که شورای نگهبان همه گزینه های مطرح آن ها را رد کرده است معتقدند با این وضعیت نمی توانند در انتخابات شرکت کنند. مجتبی شاکری عضو سابق شورای شهر تهران در این زمینه معتقد است: «این ها مباحث سوخته ای است که اصلاح طلبان در هر انتخاباتی مطرح می کنند و می خواهند با پیش دستی کردن یک مساله کاملا قانونی که وظیفه شورای نگهبان هست را زیر سوال ببرند و قائل به نظارت استصوابی نیستند در صورتی که از زمان امام این مساله وجود داشته است.»

وی در مورد عملکرد اصلاح طلبان در مجلس کنونی و عدم کارآمدی آن ها می گوید: «اگر به گفته های چهره های خود اصلاح طلبان و حرف هایی که در رسانه های خودشان می زنند مراجعه کنیم و آن ها را بازنشر دهیم به خوبی نشان می دهد که مجموعه اصلاح طلبان که دغدغه فتح سنگر به سنگر داشتند و می خواستند هم مجلس را بگیرند و هم دولت را و این کار را هم انجام دادند چه عملکردی داشته اند. پرونده عملکرد اصلاح طلبان به خوبی جلوی چشم مردم است. مساله اشتغال و بیکاری را همه مردم لمس می کنند. وضعیت صادرات و واردات و برداشته شدن همه تحریم ها مشخص است به کجا رسیده. نتیجه برجام مشخص شده است. در واقع ناکارآمدی اصلاح طلبان در عرصه های مختلف مشخص است و دولتی که آن ها نیز حامی اش هستند معلوم است چه نتیجه ای به بار آورده است به گونه ای که برای خود آن ها نیز قابل دفاع نیست.» 

او در مورد عملکرد مجلس نیز می گوید: «در مجلس هم همین ناکارآمدی ها وجود دارد. وزیر مسکنی که سه بار استیضاح می شود و هر بار بیش تر رای می آورد. آن هم وزیر مسکنی که مدعی بود خانه نساختم وعملکردش برای همه روشن است. در چنین مجلسی که اکثریتش متعلق به آن ها است این وزیر رای می آورد.محصول کار اصلاح طلبان در نظرسنجی های جدیدی که انجام شده مشخص است. محبوبیت روحانی در این نظرسنجی زیر ۱۰ درصد اعتماد و مقبولیت دارد و لیست امید نیز همین وضعیت را دارد. اصلاح طلبان پاسخگوی سوالات مردم نیستند و علی رغم این که یک میزان رای دارند اما موج بی‌اعتمادی مردم در برابر آن ها قرار دارد و رفتارهای آن ها نتوانسته کارنامه خوبی به بار آورد در صورتی که ادعاهای بزرگی دارند.»

دیدگاه ها غیرفعال است