میراثی که از هاشمی به احمدی‌نژاد رسید!

1

عضو جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی می گوید که هرگونه فعالیتی که با عدالت در نظام اسلامی در تعارض باشد به جوهره حکومت ضربه خواهد زد.

 

مجتبی شاکری که با «فردا» گفتگو می کرد، استفاده از موقعیت، رانت و سو استفاده از قانون از سوی برخی مسئولان که منجر به ثروت اندوزی در دراز مدت می شود را مورد انتقاد قرار داد و گفت متاسفانه این رویه همیشگی و در تمامی دول وجود داشته است.

وی گفت: متاسفانه اشرافی گری این روزها به قدری در کشور و در بین مسئولین شدت پیدا کرده که رهبری نیز هشدار پرهیز از این رویه را ملزم دانسته و بر آن تاکید کرده اند.

شاکری با اشاره به رونق اشرافی گری در دولت هاشمی رفسنجانی و بسط و گسترش آن در آن زمان، ادامه داد: این میراث آقای هاشمی به این دولت و اطرافیان آن تسری پیدا کرد و متاسفانه امروز شاهد اوج گرفتن آن در بین مسئولان بلند پایه دولتی هستیم.

وی به فرمان هشت ماده ای رهبر انقلاب مبنی بر مبارزه با مفاسد اقتصادی و نیز عدم توجه مسئولان کشوری به این مهم اشاره و عنوان کرد: رهبری در پایان دوره ریاست آیت الله شاهرودی فرمودند که این حکم هنوز روی میز است. به جرات می توان گفت که امروز نیز پس از گذشت یازده سال از صدور این فرمان هیچ کدام از نهادها نتوانستند به طور کامل در مبارزه با مقاسد اقتصادی و اشرافی گری در کشور سیطره کامل داشته باشند.

عضو جمعیت ایثارگران به زندگی های تجملاتی مدیران دولتی و عده ای از نمایندگان مجلس اشاره کرد و گفت: چطور می شود که شخصی سالها با حقوق کارمندی زندگی ولی در زمان انتخابات هزینه ها و تبلیغات میلیاردی می کند؟ مسلم است که این افراد با اتصال به صاحبان ثروت خود را وامدار آنها کرده و آینده کاری و کشور خود را به آنها می فروشد.

وی گفت: خبرهایی از توزیع پولهای هنگفت و سرسام آور از سوی برخی چهره ها و تثبیت اشرافی گری در بین آنها داریم که باید دستگاه قضایی کشور به جد به این امر بپردازد به گونه ای که دامن نظام از این سیاهی ها پاک شود چرا که در غیر این صورت ستونهای عدالت در کشور سست و  عدالت مورد نظر نظام اسلامی نیز برای همیشه برچیده خواهد شد.

دیدگاه ها غیرفعال است