موسوي قبل از تشكيل جبهه بايد جوابگوي جرايم خود باشد

1

خبرگزاري فارس: عضو شوراي مركزي جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي گفت: موسوي بايد قبل از تشكيل جبهه سياسي تكليف خود را در رابطه با اين خلاف‌ها و جرايم خود كه در رابطه با قانون اساسي و شوراي نگهبان بوده را مشخص كند.

 

مجتبي شاكري عضو شوراي مركزي جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي در گفتگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس، با اشاره به اقدام ميرحسين موسوي در تشكيل جبهه سياسي گفت: پرسش‌هاي زيادي در خصوص اقدامات موسوي بعد از انتخابات در ذهن افكار عمومي وجود دارد كه موسوي بايد قبل از تشكيل جبهه سياسي تكليف خود را در رابطه با اين خلاف‌ها و جرايم خود كه در رابطه با قانون اساسي و شوراي نگهبان بوده را مشخص كند.

عضو شوراي مركزي جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي با بيان اينكه موسوي قبل از انتخابات همجنس برخي از افراد راديكال جبهه اصلاحات همچون بهزاد نبوي نبود، يادآور شد: موسوي قبل از انتخابات با تصميم‌سازان دوم خرداد همساز و همجنس نبود ولي به تدريج كه توهم تقلب در انتخابات در وي رشد كرد هم‌جنس با اين افراد راديكال شد و در مقابل قانون اساسي و فرمايشات مقام معظم رهبري ايستاد.

شاكري ادامه داد: موسوي به عنوان يك پيمانكار است كه پيمانكاري اين جبهه را به دست گرفته در حالي كه پيمانكار دوم خرداد خاتمي بود هم اكنون هم پيمانكاري اين جبهه براي ايجاد يك فضاي تنفسي جديد را موسوي بر عهده گرفته است.

وي به انتخابات 22 خرداد و دسته‌بندي‌هاي صورت گرفته در آن اشاره كرد و گفت: مجموعه جبهه دوم خرداد با طيف وسيعي كه در انتخابات در صحنه حاضر شد سعي كردند با نماد‌سازيهاي جديد آن چهره منفور دوم خرداد را از منظر افراد منتقد به اين جبهه، پنهان كنند.

عضو شوراي مركزي جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي اضافه كرد: در اين انتخابات سعي كردند چهره‌هاي جديدي مثل هاشمي و سيد‌حسن خميني را به طيف خود وارد كنند و ظاهر قضيه را با آن آرايش دوم خرداد متفاوت‌تر نشان دهند. شاكري با اشاره به دادگاه متهمان اغتشاشات پس از انتخابات و اعترافات اين افراد، آن را موجب سرمايه‌سوزي و از دست دادن طرفداران موسوي عنوان و خاطر نشان كرد: بر اساس نظرسنجي‌ها 84 درصد از هواداران موسوي بعد از انتخابات به رفتار موسوي معترض هستند كه اين موضوع موجب ذوب‌شدن و از دست دادن هواداران موسوي است كه سرانجام يك گروهك افراطي از طرفداران وي باقي مي‌ماند كه آن هم در داخل دچار تناقض‌هاي زيادي است.

وي ابراز داشت: اين مجموعه دائم در معرض انشعاب قرار دارد كه در آينده هم بيشتر خود را نشان خواهد داد هر چند در انتخابات هم اين انشعاب‌ها را ديديم كه حتي در حمايت از موسوي و كروبي خود را نشان داد. عضو شوراي مركزي جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي با تأكيد بر اينكه جبهه وي به دليل نداشتن راهبرد مشخص و رويكرد تعريف شده در آينده دچار انشعاب‌هاي متعددي خواهد شد، تأكيد كرد: مجموعه‌‌اي از ليبرال‌ها، سوسيالست‌هاي ورشكسته، سكولار‌ها و ملي‌گراهاي سكولار مي‌خواهند دور هم جمع شده و يك جبهه‌اي را تشكيل دهند هر چند ممكن است در نفي جمهوري اسلامي به جمع‌بندي و يك نقطه نظر مشترك برسند ولي در ساير موارد اينگونه نخواهد بود و غيرممكن است. شاكري افزود: همه اين اشخاص مثل خاتمي و موسوي كه به نام رهبران جبهه اصلاحات معروفند پيمانكارند چرا كه در پس پرده يك چهره‌هاي كينه‌ورزي همچون خوئيني‌ها، تاجيك، حجاريان و بهزاد نبوي وجود دارند كه چهره اصلي خودشان را در حادثه 18 تير 78 نشان دادند.

دیدگاه ها غیرفعال است