منحنی جمعیت گرفتار به مواد مخدر رو به رشد است

1

به گزارش اداره کل ارتباطات و بین الملل شورای اسلامی شهر تهران مجتبی شاکری در دویست و پنجاه و سومین جلسه شورا  با بیان اینکه منحنی جمعیتی گرفتار به مواد مخدر در میان جوانان و محافل رو به رشد است، تصریح کرد: نباید اجازه دهیم با کوتاهی دستگاه های دیگر در قبال آسیب های اجتماعی، شهرداری مظلوم واقع شود.

 

این عضو شورای شهر تهران در ادامه خاطرنشان کرد: وضعیت کنونی مانند این است که در پشت پنجره ما انبوه زباله رو به انباشت است و ما میخواهیم با مگس های اطرافمان مقابله کنیم، در حالی که برای چاره ای برای انباشت زباله از بین برود.

وی در بخش دیگر سخنانش از عملکرد روابط عمومی شهرداری در انتشار اخبار صحن علنی هفته گذشته انتقاد کرد و با اشاره به جانبداری در پوشش اخبار مربوط به تذکر هفته گذشته خود درباره توزیع بن میان اعضای شورا و سمن ها، گفت: این اخبار به نحوی تنظیم شده بود که بنده مظلوم واقع شدم.

وی تاکید کرد: در جلسه گذشته نقد مدیریتی نسبت به ستاد سمن ها مطرح کردم و امیدوارم ظرفیت همه ما در پذیرش نقد بدور از جنجال ها بیشتر شود.

دیدگاه ها غیرفعال است