مدل جبهه متحد اصولگرایان در انتخابات مجلس هشتم منطقی و عادلانه بود

1

مجتبی شاکری عضو شورای مرکزی جمعیت ایثارگران معتقد است: جریانات دوم خرداد به این نتیجه رسیده اند که باید به داخل نظام بیایند و در انتخابات مجلس نهم شرکت کنند تا در درون ساختار نظام حضور پیدا کنند و سنگرهای از دست رفته را احیا کنند. به اعتقاد وی تحلیل برخی مبنی بر عدم حضور اصلاح طلبان گمانه منطقی نیست و نوعی غفلت به اصولگرایان سرازیر می کند که به هیچ وجه به نفع آنها نیست.

 

وی در خصوص آثار رقابت درون گروهی در میان اصولگرایان گفت: جریانهای اصولگرا در رقابت با یکدیگرآرایشان تنزل پیدا می کند و موجب می شود تا نیروهای مخالف آنها رای بیاورند و بنابراین باید بسیار دقت کرد در پروژه ای که جریان فتنه آن را کلید زده است اصولگرایان دچار غفلت نشوند. در این شرایط صلاح نیست ما برای گمانه های بسیار دور را در معادلات خود جای دهیم.

مدل جبهه متحد اصولگرایان در انتخابات مجلس هشتم منطقی و عادلانه بود

عضو شورای مرکزی جمعیت ایثارگران در خصوص مدل های وحدت اصولگرایان و امکان سهم خواهی در میان اصولگرایان گفت: مدل وحدت در زمانهای مختلف به شکل هایی بوده است و در هر زمان مدل های مختلف به تناسب شرایط زمانی در برنامه های اصولگرایان قرار گرفته است، معتقدم سازوکار رسیدن به لیست واحد نیاز به مدلی است که مجموعه اصولگرایان را تحت پوشش خود قرار دهد و در این راستا معتقدم مدل جبهه متحد اصولگرایان در انتخابات مجلس هشتم بسیار منطقی و عادلانه بود و می تواند مورد الگو قرار بگیرد.

باید با شاخص گزاری از سهم خواهی فاصله گرفت

شاکری تاکید کرد: باید با شاخص گزاری از سهم خواهی فاصله گرفت که این امر موجب می شود تا انتخاب لیست عاقلانه شود.

وی با بیان اینکه در مدل جبهه متحد اصولگرایان امکان سهم خواهی مطرح نبود،اظهار داشت: باید مجموع آرای احزاب به گونه ای باشد که موجب سهم خواهی نشود و شخصیت های حقیقی که در کمیته وحدت اصولگرایان حضور دارند به گونه ای عمل کنند که شخص یا گروهی سهم خواهی نکند تا بر اساس آن شاخص ها افراد انتخاب شوند.

منشور جامعتین باید جزئی ودقیق شود

عضو شورای مرکزی جمعیت ایثارگران در خصوص چگونگی جلوگیری از ورود افراد نا همسو با آرمانهای اصولگرایی به لیست وحدت ،گفت: جامعتین در راستای تعیین شاخص های اصولگرایی منشوری را منتشر کرد اما معتقدم این منشور باید جزئی تر و دقیق تر به روز شود تا به تعیین معیار و مصداق در لیست واحد اصولگرایان کمک کنند.

وی تاکید کرد: برای تعیین مصداق ها باید خط قرمز را لحاظ کرد که جریان فتنه خط قرمز مهمی برای اصولگرایان است.

افراد ساکت در فتنه نمی توانند در لیست اصولگرایان باشند

شاکری در پایان خاطر نشان کرد: افرادی که در فتنه سکوت کردند نمی توانند در لیست انتخاباتی اصولگرایان حضور یابند که البته مردم هم قبول نمی کنند و اگر هم این افراد حضور پیدا کنند موجب بی اعتباری برای اصولگرایان خواهد شد.

 

دیدگاه ها غیرفعال است