مجلس و دولت با همت و كار مضاعف قانون هدفمند كردن يارانه‌ها را اجرا كنند

1

عضو شوراي مركزي جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي با اشاره به نام‌گذاري سال 89 به همت و كار مضاعف، گفت: مجلس و دولت با همت و كار مضاعف مي‌توانند قانون هدفمند كردن يارانه‌ها به بهترين نحو ممكن اجرا كنند.

 

مجتبي شاكري عضو شوراي مركزي جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي در گفتگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس، با اشاره به نام‌گذاري سال 89 به همت و كار مضاعف، اظهار داشت: تاكيد مقام معظم رهبري بر همت و كار مضاعف به منزله اين است كه تاكنون خدماتي از سوي مسئولان به مردم ارائه شده است اما كافي نبوده است.

وي با بيان اينكه تصميم‌سازان و مسئولان راهبردي در قواي سه گانه بايد با يك مديريت جامع موانع همت و كار مضاعف را برطرف كنند، افزود: همت و كار مضاعف بايد به طور كارشناسي بررسي شود و سپس در دستور كار مسئولان قرار بگيرد. شاكري همچنين با بيان اينكه همت و كار مضاعف موجب رضايت بيشتر مردم از مسئولان و وحدت آحاد مردم مي‌شود، اضافه كرد: همت و كار مضاعف بايد از تك تك افراد شروع شود يعني اينكه هر فردي موظف است كه در سال 89 نسبت به سال 88 همت مضاعفي داشته باشد.

عضو شوراي مركزي جمعيت ايثارگران با بيان اينكه اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها در سال همت و كار مضاعف با مشكلات كمتري روبرو خواهد شد، گفت: مجلس و دولت با همت و كار مضاعف بايد بتوانند قانون هدفمند كردن يارانه‌ها را كه بزرگترين جراحي اقتصادي كشور محسوب مي‌شود را به بهترين نحو ممكن اجرا كنند. وي با بيان اينكه بدون همت و كار مضاعف اجراي صحيح قانون هدفمند كردن يارانه‌ها ممكن نيست، گفت: در قانون هدفمند كردن يارانه‌ها همه بايد با همت مضاعف دولت را در اين امر ياري كنند.

دیدگاه ها غیرفعال است