همه سازمان‌ها شهرداری تهران را در گسترش فرهنگ کتابخوانی الگو قرار دهند

1

برگزاری نمایشگاه یاد یار مهربان توسط شهرداری تهران اقدام مناسبی است که در راستای ارتقاء سطح علمی دانش آموزان چند سالی است انجام می‌شود.

 به گزارش «نسیم آنلاین»، مجتبی شاکری عضو شواری شهر تهران با اشاره به برگزاری نمایشگاه یاد یار مهربان توسط شهرداری تهران گفت: چندسالی است که شهرداری پایتخت در راستای ارتقاء سطح علمی دانش آموزان توزیع متمرکز کتاب بین مدارس را انجام می دهد.

وی با بیان اینکه باتوجه به افزایش قیمت کتاب بخش زیادی از جامعه توان خرید آن را ندارند، افزود: از آنجایی که کتاب در سبد فعلی بسیاری از خانواده ها جایی ندارد، شهرداری با عملی انسانی توانسته سطح علمی افراد را ارتقا دهد.

عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران با بیان اینکه جشنواره یادیار مهربان همانند نذر کتاب اقدامی بسیار زیباست، خاطر نشان کرد: باید همه سازمان‌ها و مجموعه‌ها شهرداری تهران را الگو قرار داده و با هبه و نذر کتاب به گسترش فرهنگ کتابخوانی کمک کنند.

شاکری با بیان اینکه با گسترش وسایل ارتباط جمعی مردم و به خصوص کودکان کمتر به کتاب مراجعه می کنند، خاطرنشان کرد: باید دیوارمهربانی کتاب نیز شکل بگیرد تا انقلابی در تنوع و تعداد کتاب ها ایجاد شود؛ به گونه ای که جشنواره و نمایشگاه یادیار مهربان در افزایش سرانه مطالعه آینده سازان کشور می تواند گامی بلند بردارد.

 

این گفت وگو را در خیرگزاری نسیم مشاهده بفرمائید.

دیدگاه ها غیرفعال است