كِشتي آزادي شكست صهيونيسم و تجلي ايثار و شهادت بود

1

يك عضو شوراي مركزي جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي، شكستن حصار دشمن را جلوه‌اي از فرهنگ ايثار و شهادت دانست و گفت: كشتي آزادي با حضور خود در منطقه غزه، ضمن شكستن حصار رژيم صهيونيستي، حقارت اين رژيم متجاوز را به دنيا اثبات كرد.

مجتبي شاكري عضو شوراي مركزي جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي با اشاره به اين كه شكستن محاصره‌هاي نظامي، رسانه‌اي، حقوقي و اقتصادي دشمن، جلوه‌اي از فرهنگ ايثار و شهادت است، اظهار داشت: هر كسي با هر تخصصي بايد به اين فكر باشد كه در كجاي اين محاصره قرار دارد و چگونه مي‌تواند اين حصر را بشكند.

وي ادامه داد: افرادي با به راه انداختن كشتي آزادي و حضور خود در آن منطقه، عده‌اي با ابزارهاي حقوقي و برخي با توليد كارهاي هنري و رسانه‌اي بايد ابهت دشمنان را از بين ببرند.

اين عضو شوراي مركزي جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي تأكيد كرد: هر كسي در شكست حصر دشمنان، وارد ميدان عمل شود و وضعيت را براي استكبار و اشغالگران تنگ سازد، در واقع فرهنگ ايثار و شهادت را متجلي ساخته است. شاكري با شبيه دانستن كشتي آزادي به حركت ملت ايران در روز قدس، تصريح كرد: كشتي آزادي نمادي بود تا تمام دنيا آگاه شود كه دشمنان بشريت كوچك و حقيرند.

وي ادامه داد: وقتي تصاوير اعتراض مردم ايران در روز قدس در تمام دنيا پخش مي‌شود، عظمت اين اعتراض، اشغالگران قدس را در نظر مردم جهان تحقير مي‌كند و در عرصه بين‌المللي محدوديت‌هاي زيادي را براي آنها ايجاد خواهد كرد.

اين كارشناس مسائل سياسي با اشاره به اين كه اين حركت‌ها، ترسيم بزرگي مقاومت مردم فلسطين و دلگرم كردن آنها است، خاطرنشان كرد: مبارزان فلسطيني كه در سرزمين‌هاي اشغالي، عمليات ضدصهيونيستي انجا مي‌دهند با اين پشتوانه كه مي‌دانند اين اتفاقات در دنيا آثار دارد، به مقاومت خود ادامه مي‌دهند.

شاكري اظهار داشت: 60 سال، اعراب منطقه با عنصر ناسيوناليسم عرب و با تشكيل كميته‌هاي مشترك به دنبال مبازره با رژيم صهيونيستي بودند ولي نتوانستند كاري به پيش ببرند اما حزب‌الله لبنان با محور قرار دادن اسلام و تأسي از روحيه ايثار و شهادت كاري كه 60 سال، اعراب به دنبال آن بودند در يك مقاومت 33 روزه انجام دادند.

وي با اشاره به اين كه ما هنوز نتوانستيم از گنج ايثار و شهادت بهره لازم را ببريم، خاطر نشان كرد: همه ما از انرژي آزاده شده توسط اورانيوم مبهوت مي‌شويم ولي نسبت به فرهنگ ايثار و شهادتي كه مي‌تواند ميليون‌ها برابر از اورانيوم در دنيا انرژي آزاد كند، مبهوت نيستيم.

دیدگاه ها غیرفعال است