فتنه به مناظره هاي انتخاباتي ربطي ندارد

1

مجتبي شاکري روز يکشنبه در گفت و گو با خبرنگار حوزه احزاب ايرنا تصريح کرد: مناظره ها و انتخابات ، ربطي به فتنه اخير ندارد.

وي با تاکيد بر ضرورت تبعيت از رهبري و قانون در جريان مقابله با فتنه، اظهار داشت: اگرکساني که هفت ماه مملکت را درفتنه نگه داشتند بدون مجازات بمانند، خطرناک و خاک روي فتنه ريختن است و اين امر نبايد اتفاق بيافتد بلکه بايد فتنه را حل کرد.
وي آشکار کردن زواياي فتنه براي مردم را ضروري دانست و تاکيد کرد: اگر اين موضوع براي مردم آشکار نشود در آينده، انقلاب و نظام مورد مواخذه جامعه قرارخواهد گرفت به طوري که خواهند گفت يک عده اي آمدند فتنه کردند؛ نظام بايد اين فتنه را حل مي کرد اما بر روي آن خاک ريختند تا پنهان شود که در اين صورت حتما فتنه سربلند خواهد کرد.
وي با بيان اينکه نبايد جريان فتنه را پس از حماسه 9 دي تمام شده دانست، اظهار داشت: هر چه مي گذرد چهره جديدي از فتنه رو مي شود؛ در روايات هم هست که آزمايش ها و فتنه هاي امت آخرالزمان سنگين است.
اين فعال سياسي افزود: دامنه انقلاب اسلامي و انديشه هاي امام و رهبري وسيع تر و بسياري از محدوده هاي استکبار از سيطره آنها خارج مي شود به طوريکه موج انقلاب تا جايي پيش خواهد رفت که نفوذ و سلطه آنها محدود شود.
وي با تاکيد بر اينکه قطعا چهره فتنه عوض مي شود، بيان داشت: مطمئنا جريان فتنه، افراد و شعارهايش را تغييرخواهد داد اما اگر عمق فتنه را به درستي بشناسيم ديگر اين تغييرات زودگذر ما را فريب نخواهد داد.
مجتبي شاکري با تاکيد بر اينکه فتنه با تغيير و تبديل رو به گسترش است، خاطرنشان کرد: فتنه ها با روشنگري و شناخت عميق اثر نخواهد کرد، ما مي توانيم در درياي طوفاني هم کشتي انقلاب را به راحتي به پيش ببريم نبايد فکر کنيم طوفان نباشد زيرا ذات دريا طوفان است و موج هايي که در پي آن مي آيد.
وي افزود: ذات دنيا هم آزمايش است و تنها تفاوت آزمايش ها در بزرگ و کوچک بودنشان است و به علت اينکه ملت ما بزرگ است آزمايشات و فتنه هايش بزرگ است و مقامش هم بالاتراست و به خوبي مي تواند از آزمايشات بزرگ هم عبور کند.
عضو شوراي مرکزي جمعيت ايثارگران با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب و مشابه دانستن حماسه 9 دي با حماسه 19 دي ماه 56 بيان کرد: هم اکنون به شناخت عميق‌تر صف‌بندي‌ها و مواضع بيش از گذشته نيازمنديم به همين دليل رهبر معظم انقلاب فتنه اخير را عميق خواندند.
وي با واکاوي ريشه هاي فتنه تصريح کرد: همه کساني که علاقه مند هستند فتنه مهار شود نگذارند صورت مسئله پاک شود ، صورت مسئله چگونگي شعله ورشدن فتنه است که اين موضوع هم به نامه ي “سروش” برمي گردد؛ او در اين نامه گفت از بيست سال قبل روي اين قضايا کار مي کردند و حلقه کيان شاگرداني را تربيت کرد که ميوه اش را امروز مي چيند.
شاکري با تاکيدبراينکه اين فتنه سابقه بيست ساله دارد، خاطرنشان کرد: بايد ديد فتنه چه مرزهايي را شکسته است درفتنه بحث هايي مانند تقلب، عبور از قانون اساسي، عبور از راي مردم و عبور از ارزشهاي ديگر مطرح شد؛ بايد صورت مسئله مرزشکني هاي فتنه را افشا کنيم.
وي بابيان اينکه نبايد بگذاريم به جاي اينکه اصحاب فتنه به اتهاماتشان پاسخ دهند طرف مقابل را متهم کنند، گفت: اخيرا طرح هايي داده مي شود که از اين دست است. صدام هم درجنگ مي خواست از همين شيوه استفاده کند صدام متجاوز بود اما مي خواست بگويد شما هم مقصر بوديد که امام ايستاد و نگذاشت اين فتنه ي صدام به سرانجام برسد.
اين فعال سياسي افزود: کسي که فتنه را برافروخته بايد پاسخگوي رفتارهايش باشد؛ مي خواهند بگويند دو طرف مقصر هستند اما بايد دانست فتنه يک طرف دارد که مردم درمقابل آن ايستادند بايد دقت کرد درمحاسبه کردن فتنه دچار کج راهه ديگري نشويم که دراين صورت مردم ضربه ديگري را تحمل خواهند کرد.
وي درباره اظهارات اخير هاشمي و خاتمي و تاکيد آنها بر ولايت فقيه و قانون گفت: آقاي هاشمي وخاتمي بايد صورت مسئله و مرز شکني هايي که اتفاق افتاده را تعريف کنند و براي جرم مرزشکنان، تکليفي مشخص کنند؛ نگذاريم اين تبديل شود.
عضو شوراي مرکزي جمعيت ايثارگران درباره نقش تصميم سازان فتنه و پاسخ به انتقاداتي مبني براينکه مناظرات کانديداها آغازگرفتنه بود، خاطرنشان کرد: کساني که تصميم ساز فتنه هستند از اصل جمهوري اسلامي عبور کردند و حتي ديگر روي تقلب پافشاري نمي کنند. در مناظرات هم آقاي احمدي نژاد يک فرد درمقابل سه کانديدا با موضع مشترک بود يعني سه برابر وقت آقاي احمدي نژاد، از تمام شبکه هاي راديويي و تلويزيوني استفاده و برعليه اوحرف زدند به طوريکه به تمام نظريات او ازابعاد مختلف تاختند. آنها با استفاده ازرسانه ملي شبهه وارد کردند ، آمارغلط دادند و سياه نمايي کردند بنابراين فتنه اخير به مناظره ها و انتخابات ربطي ندارد.
وي منشا فتنه راعبور از تئوري جمهوري اسلامي دانست و خاطرنشان کرد: تصميم سازان فتنه از اصل جمهوري اسلامي عبور کردند و حاضر نيستند در مقابل کساني که شعارنه غزه نه لبنان و جمهوري ايراني دادند، موضع بگيرند.
مجتبي شاکري با انتقاد از سکوت تصميم سازان فتنه بيان داشت: اين تصميم سازان حتي حاضر به اظهار نظر درمقابل دخالت سلطنت طلبان، منافقين، وهابيت و بهاييت نيستند همچنين حاضرنيستند نسبت به اظهارات اوباما ،سارکوزي و براون موضع بگيرند به دليل اينکه احساس مي کنند بودن اينها درصحنه مي تواند به هيجان التهاب واغتشاش دامن بزند.
وي با تاکيد بر درخواست مردم براي برخورد با متهمان تصريح کرد:امروز مردم مطالبه دارند و خواستار محاکمه افرادي هستند که به عنوان فرزند برخي اشخاص عمل مي کنند و پدر آنها حاضر نيست از دفاع آنها دست بردارد.

دیدگاه ها غیرفعال است