عمق استراتژيك انقلاب اسلامي شكستن هيبت استكبار است

1

عضو شوراي مركزي جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي با اشاره به تسخير لانه جاسوسي آمريكا، گفت: عمق استراتژيك انقلاب اسلامي شكستن هيبت استكبار و اقامه عدل است.

 

مجتبي شاكري عضو شوراي مركزي جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي در گفتگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس با تاكيد بر شاينكه بدون تسخير لانه جاسوسي و شكستن هيبت آمريكا، انقلاب اسلامي ابتر مي‌ماند، گفت: به تعبير حضرت امام(ره)، تسخير لانه جاسوسي، انقلابي بزرگتر از انقلاب اول بود و اين مطلب ناظر بر همين نكته است كه عمق استراتژيك انقلاب اسلامي شكستن استكبار و اقامه عدل است.

وي با بيان اينكه بدون شكستن هيبت آمريكا كشورهاي جهان امكان تنفس در بخش سياسي پيدا نمي‌كردند، افزود: اين جرات در ميان همه ملت‌ها با فعاليت دانشجويان، مردم و حمايت امام راحل در تاييد اين حركت صورت گرفت.

شاكري با اشاره به ايستادگي دمكرات‌ها و جمهوري‌خواهان در مقابل اين حركت خود جوش و مردمي دانشجويان و ملت ايران، تصريح كرد: با گذشت سه دهه از انقلاب نگاه‌مان به اردوگاه استكبار جهاني همان نگاه روز نخستين است و آمريكا نيز تا كنون بر خوي استكباري خود تاكيد كرده است. ع

ضو شوراي مركزي جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي خاطر نشان كرد: همان هدفي كه ملت ايران در تسخير لانه جاسوسي داشت، هنوز زنده و به‌روز است.

دیدگاه ها غیرفعال است