علت مخالفت شاکری با ترکیب طرح کمیته حقیقت‌یاب پلاسکو

1
رییس کمیته فرهنگی شورای شهر تهران ضمن مخالفت با دو فوریت طرح تشکیل کمیته حقیقت‌یاب حادثه پلاسکو، گفت: شورای شهر نباید بررسی یک مساله مهم ملی را به کمیته‌ای بسپارد که تنها دو نفر از اعضای آن، عضو شورا هستند.
مجتبی شاکری ضمن تقدیر از برگزاری جلسه اضطراری شورا در شنبه بعد از وقوع حادثه توسط رییس شورای شهر تهران، گفت: در آن جلسه مقرر شد اعضای مشخصی از شورا در قالب دو کمیته ابعاد‌ فنی، حقوقی و ایمنی حادثه را پیگیری نمایند و گزارش آن را به شورا ارائه کنند. بنابراین مطابق آیین نامه شورا تا زمانی که شش ماه از مصوبه قبلی ما نگذشته باشد، نمی‌توانیم تصمیم خود را تغییر دهیم.
وی با اشاره به موافقت اولیه خود درخصوص یک فوریت طرح پیشنهادی گفت : به رغم امضای یک فوریت پس از مشاهده مغایرتِ آیین نامه ای آن ، نظرم تغییر کرد و معتقدم اینکه از داخل شورای شهر به مجموعه‌ای خارج از شورا اختیار دهیم، به نوعی خلاف است. این نشان می‌دهد اعضای شورای شهر رای و کفایت خود را در اعمال نظارت ناقص ارزیابی می‌کنند و احتمالا فرمانداری هم این مصوبه را رد خواهد کرد.
شاکری با بیان اینکه تشکیل کمیته‌ای متشکل از 11 نفر که تنها دو نفر از آنها اعضای شواری شهر هستند، گفت: اسامی و عناوین قید شده در ترکیب این کمیته بر اساس کدام مقررات یا آیین‌نامه در جایگاه نظارت و کشف حقیقت که حق ذاتی شوراست بنشینند و به نوعی جایگزین استفاده از حق نظارت شورای شهر در این موضوع شوند. ما با قید دو فوریت قرار است به طرحی رای دهیم که 9 نفر از اعضای کمیته پیشنهادی را مسئول برای مداخله در این موضوع نمی دانیم . آیین‌نامه‌ ای هم وجود ندارد که این افراد بر اساس آن انتخاب شوند و نحوه رسیدن به رای نهایی هم در این کمیته تعریف نشده است . بنابراین رای آنها حجتی برای شورای شهر محسوب نخواهد شد و نمی‌توان بر اساس آن به کمیته حقیقت‌یاب رای داد.
وی با اشاره به اینکه اعضای شورا به‌ویژه آقای مسجدجامعی مکرر اشاره کرده‌ اند که مجامع دیگر و حتی مجلس شورای اسلامی را نباید بر شورای شهر حاکم کنیم، گفت: در قالب ترکیب اعضای کمیته مذکور، نه مجلس و دولت، بلکه قرار است عده‌ای از افرادی که مسوولیت قانونی درباره این ماجرا ندارند را بر خود حاکم کنیم که به عنوان کمیته حقیقت‌یاب اظهارنظر کنند. اگر شورا در گزارش نهایی این کمیته آن را قرین به صحت ندید با چه مکانیزمی گزارش صحیح را به مردم معرفی کند .
شاکری تصریح کرد: در آن زمان ناچار خواهیم شد به عنوان شورای شهر نظر آنها را راستی آزمایی کنیم و بار منفی این خبر که شورا می‌خواهد نظر کمیته حقیقت‌یاب را راستی آزمایی کند بسیار بالاست. با توجه به مجموعه این دلایل با سپردن تکلیف شورا به مجموعه‌ خارج از شورای شهر که مبنای قانونی هم ندارد، مخالفم.

دیدگاه ها غیرفعال است