اصلاح طلبان با گزارشهای حسابرسی جریانی برخورد نكنند

1

مجتبی شاکری در جلسه فوق العاده امروز شورا با بیان اینكه اصلاح طلبان با گزارش های حسابرسی جریانی برخورد نكنند، گفت: اگر صدبار دیگر آقای هاشمی رقیب شهرداری اصولگرا باشد ما باز هم اصولگرایی رای می دهیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی شاکری در جلسه فوق العاده امروز شورا در اعتراض به جریانی برخورد کردن اصلاح طلبان با پدیده حسابرسی گفت: چرا برخی اعضا در مقابل موارد مشخصی که حسابرس به عنوان گزارش نهایی اعلام می کند با حرفهای فلسفی و نصیحت می خواهند آنرا زیر سؤال ببرند؟

شاکری گفت: شهرداری تهران هم می تواند از این فرصت پیش آمده بندبند ایرادات مطرح شده در خصوص شرکتها را مستدل و کارشناسی پاسخ بدهد.

شاکری با اشاره به سکوت معنادار همکاران اصلاح طلب بااشاره به ماجرای آتش سوزی خیابان جمهوری اظهار داشت: آنجایی که نردبان آتش نشانی باز نشد همکاران به بهانه از دست رفتن جان انسانها، پیش از بررسی به ناحق گفتند شهردار تهران باید استعفا دهد. اینجا که موضوع حسابرسی و بحث کارشناسی مطرح می شود چرا اصلاح طلبان ساکت نشسته اند؟

شاکری تاکید کرد: اگر این همکاران فکر کرده اند با این موضوع، اختلافی بین اصولگرایان و شهرداری ایجاد می شود؛ اشتباه کرده اند. اگر صد بار دیگر آقای محسن هاشمی رقیب شهرداری اصولگرا باشد ما باز هم اصولگرایی رای می دهیم.

مجتبی شاکری افزود: به نظر می رسد دوستان اصلاح طلب شورا آتش بس دادند و نمی خواهند وارد موضوع شوند. آقایانی که سوژه شکار می کنند اینجا چرا ساکت نشسته اند؟

 

این خبر را در سایت خبرگزاری مهر مشاهده بفرمائید.

دیدگاه ها غیرفعال است