دولتی‌ها نباید اجازه دهند هوا آلوده شود بعد کاسه چه کنم دست بگیرند

1

دولتی‌ها نباید اجازه دهند هوا آلوده شود بعد کاسه چه کنم دست بگیرند.

به گزارش خبرنگار فارس، مجتبی شاکری با بیان اینکه دولت ها باید نگاه ویژه ای به تهران به عنوان پایتخت ایران داشته باشند، گفت: جمعیت تهران در شب 8میلیون نفر و در روز بیش از 12میلیون نفر است که این مساله نشان می دهد، جمعیتی بالغ بر 4میلیون نفر برای تردد و کار به تهران سفر می کنند.

وی در خصوص اینکه نباید پول عوارض مردم پایتخت برای سرویس دهی به غیر از آنها صرف شود، اظهار داشت: دولت ها باید با نگاه ویژه تهران را از نظر توسعه خطوط حمل و نقل عمومی و رسیدن به تحقق شعار هوای پاک کمک کنند.

رییس کمیسیون نامگذاری شورای شهرتهران با اشاره به اینکه اسنتشاق هوای آلوده موجب مرگ خاموش شهروندان می شود، خاطرنشان کرد: دولت ها و مسئولان نباید اجازه دهند که آلودگی هوا ایجاد شود تا بعد از آن کاسه چه کنم دست بگیرند.

وی با بیان اینکه دولت فعلی و قبلی حدود 12هزار میلیاردتومان به شهرداری بدهکار هستند که وصول آن موجب شکوفایی شهر، حمل و نقل عمومی و…  می شود که در نتیجه موجب بهبود وضعیت هوا خواهد شد.

شاکری با اشاره به اینکه امیدواریم با توافقات برجام دست دولت برای کمک به شهرداری در خصوص فاینانس بازتر شود، افزود: دولت متاسفانه با تصمیم غلط 100هزار خودرو را از پارکینگ های خودروسازان خارج و به معابر تزریق کرد که در این میان سهم تهران نیز افزایش داشته و باید فکری اساسی در این رابطه انجام گیرد.

 

این گفت وگو را در سایت خبرگزاری فارس مشاهده بفرمائید.

این گفت وگو را در سایت خبرگزاری مهر مشاهده بفرمائید.

دیدگاه ها غیرفعال است