طراز و ترازوی رتبه بندی سمن های شهر

1

میدان داری کنشگران اجتماعی تحت عنوان سمن؛ فعالیت سازمان های مردم نهاد و تشکل های مردمی در موضوعات اجتماعی فرصت مغتنمی برای بهره مندی هدفمند از انرژی مردمی به شمار می رود که نیازمند برنامه ریزی دقیق است…

میدان داری کنشگران اجتماعی تحت عنوان سمن؛ فعالیت سازمان های مردم نهاد و تشکل های مردمی در موضوعات اجتماعی فرصت مغتنمی برای بهره مندی هدفمند از انرژی مردمی به شمار می رود که نیازمند برنامه ریزی دقیق است.
در این تلاش رو به رشد مهمترین ابزار برنامه ریزی در این حوزه کسب اطلاعات دقیق از توانمندی های بالفعل این تشکیلات غیر دولتی، غیر سیاسی و مستقل به عنوان یکی از لایه های مردمی مهم و اثرگذار پا به پای مدیریت شهری است.
برخی از این سمن ها با دایره وسیع ارتباطات و فعالیت های خود می توانند خدمات، امکانات و حمایت های شهرداری را به چند برابر ارتقا دهند و چون لوکوموتیوی واگن نیازهای اجتماعی را به دنبال خود تا رسیدن به نتیجه به پیش ببرند. چنین سمن های کارآمد و شناسنامه دار امتیاز شهر و افتخار مدیریت شهری به حساب می آیند که می باید در تکثیر و ترویج یارانی این چنین به عنوان سرمایه اجتماعی سازوکار ویژه به کار بست.
ناگفته نماند برخی از سمن ها و خیریه های شهر تهران به لحاظ اقتصادی به خودکفایی کامل رسیده اند که نمایشگر تراز سمن کارآمدند و باید جدول فعالیت آنان را به سوی موضوعات اولویت دار شهر هدایت نمود. اما گرانیگاه این سخن در این نوشتار دقت نظر در شناسه سمن هایی است که هر میزان حمایت مدیریت شهری را با چند وچندین برابر آورده خود تبدیل به خدمت می کنند.
رتبه بندی این گونه سمن ها ستاد سمن ها را در تصمیم گیری به درجه ای از اعتبار و اطمینان می رساند تا در تصویب طرح های پیشنهادی آنان نگاه کارشناسانه داشته باشد و همه ی طرح ها را با تخصیص مبلغ مساوی و بی ارتباط با ابعاد طرح از دستور خارج نکند. تردید نیست نظام رتبه بندی سمن های شهر مبتنی بر آورده، ظرفیت و توانمندی های آنها باید صورت پذیرد و نظام سنجش اثربخشی رتبه آنان را در گذر ایام در جایگاه واقعی ثبت کند. در فرآیند چنین نظامی سمن هایی که از قابلیت انجام ماموریت های بزرگ برخوردار بوده و با مشارکت در طرح های اجتماعی مدیریت شهری می توانند انقلابی در شهر ایجاد کنند، خود را نشان می دهند. تراز و ترازوی سمنهای رتبه بندی شده جایی برای شرکت ها و موسسات سودمحور در پوشش سمن باقی نمی گذارد و برخی خود اظهاری های بدون پشتوانه و عمل را در نظام غربالگری صحیح به حاشیه می راند. برخاستن از میان مردم، توانمندی در ارائه طرح برای مدیریت موضوعات اجتماعی، نگاه کاسب کارانه نداشتن به این گونه فعالیت ها، معیاری روشن برای بهره گیری هرچه بیشتر از سمن هاست.
ستاد توان افزایی سمنها می باید قرارگاهی برای نظارت, هدایت و حمایت از سمن ها باشد و مجموعه ی مدیریت شهری برای کارسازی مسایل خود در موضوعات متنوع به این قرارگاه مراجعه کند تا از خدمات کارگروه های تخصصی آن بهترین طرح ها و کارآمدترین سمن را برای انجام نیازهای خود بیابد.
شورای اسلامی شهر و شهرداری تهران می بایست سرمایه اجتماعی سازمان های مردم نهاد را فرصتی مغتنم برای اقدام و عمل بهنگام در پاسخگویی به مطالبات شهروندان تلقی کنند و مجموعه ی سازمان های مردم نهاد را برای پاسخگویی به مطالبات شهروندان هدایت و حمایت کند. عبور از مرحله بانک اطلاعاتی، در اختیار داشتن شناسه ی فعالیت ها، غربالگری و رتبه بندی، سنجش اثربخشی فعالیت ها و واگذاری مسئولیت های بزرگ مراحل پیش روی”ستاد توان افزایی و حمایت از فعالیت سازمانهای مردم نهاد شهر تهران “برای شکوفاسازی این سرمایه اجتماعی است . 

  •  رییس کمیته فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران

دیدگاه ها غیرفعال است