شورایاران باید از انزوا خارج شوند/بار آموزش و پرورش منطقه 22 روی دوش منطقه 5 است

1

رییس کمیته فرهنگی شورای شهر تهران با تاکید بر ضرورت تغییر نگاه به شورایاری ها، گفت: شورایاران باید از انزوا خارج و در موضوعات مختلف شهر مطالبه گر شوند.

مجتبی شاکری در جلسه علنی امروز شورای شهر تهران و پس از استماع گزارش شورایاری منطقه پنج با تاکید بر اینکه شورایاران باید جایگاه و انسجام شورای شهر را داشته باشند، گفت: مدیریت شهری باید شورایاران را که در جایگاه یکی از بازوهای نظارتی شورای شهر هستند، در جریان جزییات بودجه و برنامه سالانه منطقه قرار دهند چراکه بی اطلاعی ناظر از جزییات برنامه قابل قبول نیست.

وی با بیان اینکه منطقه پنج بار آموزش و پرورش منطقه 22 را نیز متحمل شده است، گفت: فقدان زیرساخت های خدماتی کافی و مدارس آموزش و پرورش در منطقه 22 معضل مهمی است که بار سنگینی بر دوش منطقه پنج گذاشته است.

شاکری با اشاره به اهمیت مساجد در مقیاس محله، گفت: در برخی از محله ها بوستان های متعدد وجود دارد اما مسجد در مقیاس محله ساخته نشده است بنابراین به موضوع کمبود مساجد باید نگاه ویژه صورت گیرد. به عبارت دیگر محرومیت های محله شامل مساجد نیز می شود. بنابراین می توان بخشی از فضای بوستان ها را به ساخت مسجد اختصاص داد. با این حال تاکنون چند مورد انگشت شمار مسجدسازی به این ترتیب انجام شده است.

شاکری با اشاره به برخورداری مناسب منطقه ۵از تنوع جغرافیایی و زیست محیطی گفت: موقعیت بوستان کوهسار فوق العاده است ولی ساخت و ساز بی رویه مجتمع تجاری ،گره های ترافیکی مزاحم برای برخی محلات این منطقه ایجاد کرده است .

رییس کمیته فرهنگی شورای شهر تهران با اشاره به بازدیدهای هفتگی خود از مناطق و محلات گوناگون شهر، گفت: در برخی از این بازدیدها شهرداران منطقه و نواحی نیز در کنار اعضای شورایاری حضور پیدا می کنند و به این ترتیب تاثیر بازدید بیشتر می شود.

وی پیشنهاد داد بازدید سایر اعضای شورای شهر نیز در قالب این مدل صورت گیرد تا به این ترتیب درباره بخشی از مطالبات با حضور مدیران شهری در لحظه تعیین تکلیف شود و شهردار منطقه پیگیری آن را در زمان بندی مشخص عهده دار می شود. به نوعی نگاه بخشی با نگاه کلان برنامه ای در این نوع جلسات به هم می رسند.برخی از مطالبات نیز فراتر از موارد جاری است و نیازمند ورود و پیگیری شورای شهر است که در این موارد اعضای شورا باید اهتمام کنند.

دیدگاه ها غیرفعال است