شایسته سالاری و تخصص گرایی در انتخاب مدیران شهرداری موثر باشد / شهرداری به مدیران با تجربه نیازمند است

1

عضو شورای شهر تهران معتقد است که شایسته سالاری و تخصص گرایی در کنار تجربه می تواند شاخص خوبی برای انتخاب مدیران شهرداری توسط شهردار باشد.

مجتبی شاکری در گفتگو با تهران پرس در خصوص در انتخاب مدیران مناسب برای شهرداری تهران اظهار داشت: مدیران شهرداری باید تخصص و تجربه لازم برای اداره شهرداری را داشته باشند و از این طریق بتوانند برای شهرداری منشا اثرات مثبتی باشند چون اگر به تخصص و تجربه در انتخاب مدیران توجه نشود آنها نمی توانند تاثیرگزاری خود را نشان دهند.

وی با تاکید بر لزوم هماهنگی مدیران شهرداری با مسیر پیشرفت و تعالی شهر در همه ابعاد گفت: شهرداری باید مدیرانی را داشته باشد که نه تنها باعث کند شدن مسیر پیشرفت شهر نشوند بلکه مسیر پیشرفت و تعالی شهر را تسهیل کنند و این مسئله تنها از طریق نگاه شایسته سالارانه به انتخاب مدیران میسر می شود.

این عضو شورای شهر هماهنگی میان شهرداری و دولت را هم برای توسعه تهران بسیار مفید و تاثیر گذار دانست و خاطرنشان کرد: تهران باید مسیر توسعه پایدار خود را حفظ کند به همین دلیل مدیران شهرداری باید بیشترین هماهنگی را دولت داشته باشند و دول ت هم حمایت لازم را از شهرداری برای اجرای خدمات مختلف مانند توسعه حمل و نقل عمومی ایجاد کند.

دیدگاه ها غیرفعال است