سیستم انتصابات دولت و مجلس در مدیریت شهری لحاظ شود/این انتصابات به نفع مدیریت شهری نیست

1

عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی گفت:سیستم انتصابات دولت و مجلس در مدیریت شهری لحاظ شود تا تقویت سیستم شهری کمک کند.

مجتبی شاکری، عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر در گفت و گو با خبرنگار  شهری باشگاه خبرنگاران ،با انتقاد به انتصابات جدید در شهرداری اظهار کرد: پدیده تحول در سازمانها، به لحاظ ایده پردازی و به کارگیری رویکردهای جدید پدیده مثبتی است اما در مدیریت شهری باید با دقت نظر بیشتری انجام شود چراکه شهرداری و شورا در یک مسیر و یک هدف و مقصد را دنبال می کنند. 

وی افزود: شهرداری و شورا در تعامل با یکدیگر می‌توانند شهر را بهتر مرتب کنند و شهرداری می‌تواند فعالیت‌ها را به کمیسیون‌های تخصصی ارجاع داده و به عنوان یک مشاور از شورا در امور مختلف کمک بگیرد. 
وی با اشاره به پیاده سازی سیستم دولت و مجلس تصریح کرد: پیاده سازی سیستم دولت و مجلس در مدیریت شهری به شهر و مسئولان برای اجرای بهتر مدیریت کمک می‌کند به طوری که شهردار می تواند زیر مجموعه خود را انتخاب کند و تایید صلاحیت نهایی را از شورا با ارائه برنامه‌های خود بگیرند واگر تخلفی روی داد با استیضاح شهردار مسئله برطرف شود و دیگر شهردار کل مجبور به پاسخگویی به اعضای شورا نباشد چرا که این مسئله مناسب مدیریت بزرگ واحد شهری همچون تهران نیست. 
شاکری در پایان گفت: شهردار تهران بدون کسب نظر از اعضا اقدام به تغییر مدیران شهری کرده است که این تغییر و تحولات مدیریت شهری را تضعیف می کند.

 

دیدگاه ها غیرفعال است