استكبار در فتنه 88 به سراغ تفكرات نزديك به خود رفت

2

عضو جمعيت ايثارگران گفت: استكبار در صدد بود با هزينه كمتري جمهوري اسلامي را مصادره و پرچم ولايت را كنار زند؛ بنابراين ابتدا به سراغ افرادي رفت كه به تفكرش نزديكتر بودند كه سلطنت‌طلب‌ها، ملي‌گرايان و ليبرال‌ها از آن جمله بودند


.

به گزارش خبرنگار سياسي باشگاه خبري فارس «توانا» مجتبي شاكري عضو جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي شب گذشته در برنامه «ديروز، امروز،‌ فردا» به بيان فتنه‌هاي پس از انقلاب اسلامي پرداخت و اظهار داشت: مديريت صحنه سياسي يك كشور لزوما با حضور استكبار و جهت‌گيري خاص همراه نيست بلكه آنها عناصري را در كنار يكديگر سازماندهي كرده تا به خواسته خود دست پيدا كنند. وي با بيان اينكه خواسته اصلي استكبار از همكاري با فردي همچون شريعتمداري قطعا شخص او نبوده است، تصريح كرد: استكبار با مخالفان نهضت امام خميني(ره) حتي اگر آنها از ليبرال‌ها، مذهبي‌ها و ماركسيست‌هاي مبارز بودند هم همكاري مي‌كرد. عضو جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي با اشاره به انديشه بلند حضرت امام (ره) و روشنگري اعلاميه‌هاي ايشان، افزود: امام (ره) از اين طريق مردم را از جوهر انديشه خود آگاه مي‌كرد بنابراين استكبار براي اينكه با گروه‌هاي ديگر، انديشه ناب ايشان را بكوبد افراد زيادي را وارد ميدان مبارزه كرد.

وي با بيان اينكه خاطرات متعددي از احمد احمد، عزت‌شاهي و افراد ديگري در اين زمينه موجود است، يادآور شد: پس از انقلاب اسلامي انديشه حضرت امام موجب شد استكبار به سراغ افرادي برود كه هيچ بهايي براي ايران قائل نبودند، حتي اين افراد مرجعيت را نيز قبول نداشتند اما در صدد بودند با موجي كه به نام آيت‌الله خميني(ره) در جامعه ايجاد شده با تدابيري مثل مثلث رهبري با آن مقابله كنند.

شاكري با تاكيد بر اينكه مردم ايران از سابقه ديانت و اعتقادات ديني مستحكمي برخوردار هستند، افزود: استكبار نتوانست در برابر عرصه‌اي كه توسط حضرت امام (ره) اداره مي‌شد مديريت كند حتي آنها در صدد بودند با نشريات و سخنراني‌هاي متعدد نظام موردنظر امام (ره) و حكومت اسلامي را مورد تعرض قرار دهند.

اين فعال سياسي ادامه داد: در مجلس خبرگان اول كه طبق قانون اساسي تشكيل شده بود نمايندگان همه تفكرات مختلف در آن حضور داشته و مقابل تفكر امام ايستادند چراكه استكبار براي اينكه نيروهاي كمتري را بسوزاند در صدد صرف هزينه حداقلي و بهره‌مندي حداكثري بود. وي با بيان اينكه طبق اسناد لانه جاسوسي اولين رئيس جمهور كشور كد CIA دارد، عنوان كرد: آنها فردي را براي اين سمت آماده كردند كه با استكبار رابطه داشته باشد البته اين موضوع را در ابتداي كار مطرح نكرده بلكه در مراحل بعد زماني كه از توانايي‌هاي اين فرد در جمع كردن مخالفان امام(ره) در قالب يك آرايش مطمئن شدند اين اقدام را انجام دادند،‌ بر همين اساس بني‌صدر بعد از اينكه از مردم راي گرفت به دامن منافقين و سلطنت‌طلب‌ها پناه برد

. * استكبار با فتنه 88 در صدد مصادره جمهوري اسلامي و كنار زدن پرچم ولايت با كمترين هزينه بود

عضو جمعيت ايثارگران با اشاره به فتنه 88 يادآور شد: در خصوص فتنه سال گذشته اين سوال مطرح است كه چرا استكبار 10 يا 20 سال قبل اين صحنه‌آرايي را شكل نداد، دليل آن نيز مشخص است چون استكبار در صدد بود با هزينه كمتري جمهوري اسلامي را مصادره و پرچم ولايت را كنار بزند؛ بنابراين ابتدا به سراغ افرادي كه به تفكرش نزديكتر بودند رفت كه در اين زمينه مي‌توان به سلطنت طلب‌ها، ملي‌گرايان و ليبرال‌ها اشاره كرد. وي در خصوص ريشه فعاليت و جهت‌گيري برخي جريان‌هاي سياسي كه فرياد خلق سر مي‌دادند، اظهار داشت: تفكرات مختلفي كه در قالب احزاب شكل مي‌گيرد به دنبال تصرف راس ساختار قدرت است لذا ليبرال‌ها، ملي‌گراها، التقاطي‌ها، منافقين و ماركسيست‌ها نيز در صدد انجام اين كار بودند از اين رو ليبرال‌هايي كه سابقه مبارزه مسلحانه نداشتند براي رسيدن به مقصود خود با افراد نهضت آزادي كه روحيه مبارزات قهر‌آميز در زمان شاه داشت توافق كرده و در حال حاضر نيز با تئوري پردازي از جريان فتنه حمايت مي‌كنند. شاكري ادامه داد: تيپ ملي‌گراها با ليبرال‌ها هماهنگي بيشتري داشت چراكه آنها سعي داشتند با نشان دادن چهره‌اي بد و خشن از دين، انديشه ناسيوناليسم را بر مسند قدرت نشانده و آن را به نهضت‌هاي گذشته ببرند در حالي كه تفكر ماركسيست و منافقين با توجه به نوع تفكر خود در شوروي و اعتقاد مبارزات مسلحانه نظام را از اين طريق تهديد مي‌كرد.

وي با بيان اينكه بيش از 60 ماموستا در راه انقلاب به شهادت رسيده، خاطرنشان كرد: كردهاي خلق مسلمان نيز در راه نظام اسلامي شهيد دادند حتي شهيد بروجردي در كردستان مردم كرد را براي مقابله با احزاب مخالف مسلح كرد. عضو جمعيت ايثارگران با تاكيد بر اينكه نوع مبارزات ماركسيست‌ها قهرآ‌ميز بود و آنها اين شيوه را زودتر از منافقين آغاز كردند، گفت: بعد از ماركسيست‌ها منافقين با چهره مذهبي براي در بر گرفتن ساختار قدرت به ساختار كشور ورود پيدا كردند هرچند آنها مرتكب دو اشتباه عمده شدند؛ اول آنكه منافقين نتوانستند عنصر ولايت و امامت را كه نشئت گرفته از سابقه دينداري مردم بود بشناسند و دوم آنكه روحيه مردم ايران را نمي‌دانستند. وي در همين زمينه اضافه كرد: منافقين نمي‌دانستند مردم تا كجا پيش مي‌آيند و خيال كردند هر پرچمي كه برافراشته شود مردم تحت لواي آن جمع خواهند شد در حالي كه مردم ايران تحليل و درك داشته و صاحب نظر هستند، بنابراين اسناد انقلاب اسلامي نيز نشان مي‌دهد كه مردم خود بساط ماركسيست‌ها و منافقين را برچيدند

. * بعد از درخواست امام براي معرفي منافقان،مادران بسياري فرزندان خود را معرفي كردند

شاكري با اشاره به اينكه حضرت امام (ره) فرمودند« مردم كساني را كه با استكبار حركت مي‌كنند به مسئولان معرفي كنند» تصريح كرد: بعد از اين سخن امام (ره) مادران بسياري فرزندان خود را كه به دنبال انجام كار مسلحانه عليه انقلاب بودند، به مسئولان ذيربط معرفي كردند. وي در همين زمينه با اشاره به ماجراي جنگل آمل و دستگيري تعدادي از ماركسيست‌ها در آن منطقه ادامه داد: شعباني فرمانده سپاه آمل نقل مي‌كرد كه سرپل جمعيتي كه در جنگل آمل تجمع كرده و ادعاي قدرت جهاني داشتند توسط نيروهاي سپاه دستگير شده و با چشمان بسته آنها را به مقر سپاه آوردند در حالي كه آنها باور نداشتند كه دستگير شده‌اند. شاكري با تاكيد بر اينكه دشمنان هنوز نفوذ ولايت در مردم ايران را نشناخته‌اند، عنوان كرد: آنها به دليل همين بي‌اطلاعي دست به خطر‌هاي بزرگي زدند.

وي با بيان اينكه استكبار نخبگان جامعه ما را به خوبي مي‌شناسد، يادآور شد: آنها بر روي احزاب جامعه ايران مطالعه دارند و حتي با ذائقه غذايي اين افراد آشنا هستند و گرايشات هنري،‌ تفريحي و سفرهاي خارجي نخبگان را نيز مي‌دانند لذا علت اصلي مردود شدن نخبگان كشور نفوذ استكبار در اين افراد و احزاب است.

عضو جمعيت ايثارگران در عين حال تاكيد كرد: امام (ره) به عنوان ولي جامعه هم به نخبگان و احزاب اشراف داشتند و هم سرمايه اجتماعي مردم را مي‌شناختند از اين رو امام(ره) همواره مردم را مخاطب خود قرار دادند حتي زماني كه ملي‌گراها در ميدان فردوسي قصد تجمع اعتراض‌آميز نسبت به حكم قصاص قوه قضائيه را داشتند حضرت امام (ره) با بسيج كردن مردم بساط ملي‌گراها را كه سابقه مبارزاتي 40 ساله داشتند، برچيدند. وي با بيان اينكه استعمار در كشورهاي مختلف بر روي نخبگان و چهره‌هاي هوشمند آن براي اثر‌گذاري بيشتر برنامه‌ريزي مي‌كند، اضافه كرد: آنها براي نخبگان كشورها تسهيلاتي ايجاد كرده و به آنها آموزش مي‌دهند و در واقع اين امر نوعي حكومت پنهاني است؛ حتي قبل از انكه سران كشورها متوجه اين موضوع شوند كه چطور جابه‌جا شده‌اند استكبار چارچوب خود را شكل داده و در حال حاضر نيز اين تشكيلات زنده است.

شاكري با اشاره به اينكه آخرين آمار مربوط به عضويت در تشكيلات نخبگان 260 نفر است، يادآور شد: اين امر كه استعمار دست‌اندركار سازماندهي نخبگان است يك واقعيت محسوب مي‌شود

. *«نه گفتن» به انقلاب امام (ره) همه مجموعه مخالفان را در يك وحدت ائتلافي قرار داد

وي تاكيد كرد: قدرت‌طلبي، ثروت‌اندوزي و شهوت‌راني جزو روحياتي است كه در انتخاب اعضاي گروه نخبگان موثر است لذا آنها با تحريك كردن اين ويژگي‌ها اطلاعاتي را به نخبگان جامعه ارائه مي‌دهند تا آنها با پيوند خوردن با ساير گروه‌ها به مقصودشان برسند؛ از اين رو «نه گفتن» به انقلاب امام خميني (ره) همه مجموعه مخالفان را در يك وحدت ائتلافي قرار داد. عضو جمعيت ايثارگران با بيان اينكه در اين تقسيم بندي امام (ره) در يك سوي قضيه و طيف ليبرال‌ها،‌ منافقين، ماركسيست‌ها و سلطنت‌طلب‌ها در طرف مقابل آن هستند، گفت: بني‌صدر كه با بهانه خدمت به مردم ايران در قالب قانون اساسي به عرصه كشور آمده و حتي روزنامه‌اي تحت عنوان انقلاب اسلامي داشت قانون اساسي را شكست و اين علي‌رغم قسم او مبني بر عمل طبق قانون بود. وي اظهار داشت: نخبگان منحرف براي اينكه بتوانند به ساختار قدرت دست يابند به ساختار‌شكني دست مي‌زنند چراكه نمي‌توانند از ساختار‌هاي قانوني نظام استفاده كنند لذا ساختار‌شكني آنها نياز به تماس با طيف‌هاي مقابل نظام دارد و از اين طريق آنها براي به نتيجه رسيدن مجموعه سران فتنه را شكل مي‌دهند.

شاكري با بيان اينكه در ابتداي انقلاب كسي باور نمي‌كرد بني‌صدر كه چهره ملي _ ليبرال داشت با منافقين كه افرادي نظامي و معتقد به كار مسلحانه بودند پيوند بخورد، اضافه كرد: با وجود تمام اين تفاوت‌ها نه گفتن به حضرت امام (ره) اين افراد را در كنار يكديگر قرار داد لذا آنها ساختار‌هاي نظام را يك به يك شكستند در حالي كه امام (ره) با مماشات حيرت‌انگيز با آنها برخورد كرده و حتي شهيد بهشتي را نيز به سكوت واداشتند تا بني‌صدر به كار خود ادامه دهد؛ بر همين اساس امام (ره) حداكثر انرژي خود را در اين زمينه به كار برد. وي بيان كرد: در زمان دولت موقت نيز وضع همينگونه بود چراكه حضرت امام (ره) حداكثر مماشات را با دولت بازرگان انجام داد تا آنها به مردم خدمت كنند اما دولت موقت اين كار را نكرد و از خود ايستادگي نشان داد لذا امام(ره) در خصوص بني‌صدر نيز حداكثر تلاش خود را براي اينكه او به سمت دشمن متمايل نشود، نصايح زيادي انجام دادند.

شاكري گفت: امام(ره) آنها را نصيحت كرد كه از آغوش منافقان به دامان مردم بازگردند اما آنها گوش نكرده و به راه خود ادامه دادند حتي حضرت امام در مورد شخصيت‌هاي ديگر نيز اينگونه رفتار كردند. وي ادامه داد: انتظار 14 قرن براي تحقق حكومت اسلامي با وقوع انقلاب به سرانجام رسيد در حالي كه خواسته بسياري از افراد در طول تاريخ در اين زمينه محقق نشده است؛ مثلا انچه شيخ فضل‌الله نوري در زمان مشروطه براي ايجاد يك نظام اسلامي انجام داد و يا تلاش شهيد مدرس در اين زمينه به نتيجه نرسيد از اين رو انقلاب ما امري بزرگ و بي‌بديل است.

اين فعال سياسي با بيان اينكه فراز و فرودهاي انقلاب بايد براي ما مدل، منطق و ساختار تحليلي ايجاد كند، تصريح كرد: در اين صورت ما به حادثه وابسته نمي‌شويم و آن را بعد از وقوع تحليل نمي‌كنيم از اين رو بررسي و تحليل حوادث پيش از وقوع آن به ما توان فهم و پيش‌بيني مي‌دهد لذا چنانچه فردي مقابل انقلاب قانون اساسي بايستد، با استكبار و دشمنان دوستي كند سرنوشت او همانند منجلاب گذشتگان خواهد بود. وي در خاتمه يادآور شد: چهره افراد اهميتي ندارد حتي سابقه زندان رفتن‌ها،‌ رزمنده بودن و خانواده شهيد مهم نيست چراكه همه اين موارد فداي انقلاب اسلامي مي‌شود و آنچه ارزش دارد ارثيه‌اي است كه نوح، ابراهيم، عيسي، موسي و پيامبر اسلام (عليه‌السلام) به دنبال حفظ آن بودند.

دیدگاه ها غیرفعال است