سنجش اثربخشی مراکز بهاران مبنای تنظیم سیاست‌های اجتماعی قرار گیرد

1

رییس کمیته فرهنگی شورای شهر تهران با اشاره به نامشخص بودن عملکرد مراکز بهاران، گفت: حتی یک برگه گزارش وجود ندارد چند درصد از افراد آسیب دیده اجتماعی به واسطه این مراکز به خانواده بازگشته‌اند.

مجتبی شاکری در جریان بررسی طرح سیاست‌های اجرایی و الزامات تضمین لایحه بودجه 96 شهرداری تهران در جلسه علنی روز سه شنبه، با اشاره به سیاست‌های 80 بندی مقام معظم رهبری برای تدوین برنامه ۵ساله ششم دولت اظهار کرد: این سیاست‌ها حاصل کارشناسی دقیق است و شورا می‌تواند از عناوین و محتوای آن در تضمین برنامه شهرداری در حوزه‌های مختلف به ویژه در حوزه آسیب‌های اجتماعی استفاده کند.

وی با بیان اینکه مواد 164 و 165 برنامه 5 ساله دوم شهرداری تهران که مربوط به تدوین شاخص‌های پایش و سنجش اثر بخشی برنامه است، هنوز ارائه نشده است، افزود: ارزیابی‌های مدیریت شهری از برنامه 5 ساله بدون شاخص تعریف شده انجام می‌شود، بنابراین ما بدون اینکه تحلیلی نسبت به وضع موجود و در دست داشتن گزارش انحراف از برنامه در برنامه و بودجه سال ۹۴ داشته باشیم، قرار است برنامه سال آینده را تصویب کنیم. ما با ۱۸ هزار میلیارد بودجه سالانه، هم اکنون ۴۱ هزار میلیارد پروژه نیمه کاره و در دست انجام روی میز داریم.

شاکری ادامه داد: چه تضمینی وجود دارد تبصره تصویبی ما در عمل رعایت شود؟ در جلسه گذشته در بحث تفریغ بودجه سال ۹۳، مشخص شد اکثر تبصره ها توسط شهرداری جابجا یا نادیده گرفته شده است.

رییس کمیته فرهنگی شورای شهر تهران با بیان اینکه هرگونه سیاست گذاری در بخش آسیب های اجتماعی نیازمند گزارش دقیقی نسبت به اثربخش اجرای برنامه ها می باشد گفت: به عنوان نمونه ارزیابی روشنی از مراکز بهاران وجود ندارد و با وجود اینکه بودجه سنگینی برای این مراکز در چند سال اخیر پیش‌بینی شده است، اما اثربخشی آنها مشخص نیست.

به گفته شاکری، برابر آخرین گزارش، نیمی از افراد جمع‌آوری شده در مراکز بهاران به دلیل اینکه درهای این مراکز باز است بلافاصله آنجا را ترک می‌کنند و از 3000 نفر باقیمانده گزارشی وجود ندارد که نشان دهد حتی 100 نفر از آنها به دامان خانواده بازگشته‌اند.

وی با بیان اینکه ارقام بودجه‌ای وسیعی به اشخاص حقیقی و حقوقی در قالب بودجه های حمایتی و کمک پرداخت می‌شود، اظهار کرد: در عین حال هیچ گزارش عملکردی از مراکز و موسسات دریافت کننده کمک وجود ندارد که نشان دهد فایده این بودجه‌ها چیست و نقش آنها در راستای تحقق رسالت مدیریت شهری چیست.

رییس کمیته فرهنگی شورای شهر تهران تاکید کرد: این حمایت‌ها با وجود اینکه ارقام وسیعی دارد و جزو بودجه هزینه‌ای است، اما به دلیل اطلاق واژه «حمایت» امکان گزارش‌گیری درباره آنها برای اعضای شورا وجود ندارد. بنابراین مشخص نیست هزینه‌هایی که شهرداری به عنوان کمک به خانه موسیقی، خانه سینما، خانه تئاتر و نظایر آن صرف می‌کند، چه خروجی مشخصی برای شهرداری داشته است.

دیدگاه ها غیرفعال است