سرانجام مصوبات شورای شهر در سامانه جامع مربوطه گردآوری شود

1

رییس کمیته فرهنگی شورای شهر تهران خواستار اضافه شدن «سرانجام مصوبات شورای شهر» به امکانات سامانه جامع مصوبات شورا شد.

مجتبی شاکری در جریان بررسی طرح تثبیت و بهنگام‌سازی سامانه جامع مصوبات شورای شهر تهران، با اشاره به اینکه برای تحقق «جامعیت» این مصوبه، باید اطلاعات بیشتری افزون بر متن مصوبات ارائه شود، گفت: برای اینکه اعضای شورا با اطلاعات کامل و اشراف نسبت به مصوبات گذشته در مسائل مختلف شهر ورود کنند، وجود این سامانه که کمیسیون حقوقی و نظارت شکل‌گیری آن را دنبال کرد امری ضروری بود؛ هر چند تلاش‌های این کمیسیون همزمان با هیاهوی حادثه پلاسکو دیده نشد اما به سهم خود از این بابت از همکاران کمیسیون مذکور تشکر می‌کنم.

وی در عین حال تاکید کرد: برای اینکه سامانه مذکور با نیاز اعضا (به ویژه با توجه به کاهش تعداد از 31 به 21 نفر در دوره پنجم) تناسب داشته باشد، باید محتوای آن شامل سرانجام مصوبات نیز در آن قید شود تا اعضا از کم و کیف اجرای مصوبات گذشته مطلع شوند. ضمن اینکه اگر نقد و نظر و یا ایده های خلاقی از سوی کارشناسان و فرهیختگان شهری چه در داخل و چه در خارج از مجموعه مدیریت شهری درباره مصوبه یا اجرای آن وجود دارد و نیز گزارش‌های نظارتی تولید شده درباره هر مصوبه باید در این سامانه گردآوری شود.

رئیس کمیته فرهنگی شورای شهر با اشاره به وجود بیش از ده سامانه برخط مرتبط با مصوبات شورا گفت: ارتباط هوشمند این سامانه ها با محوریت سامانه جامع مصوبات می تواند نظام اطلاع رسانی دقیقی را پیش روی اعضای شورای پنجم قرار دهد.

شاکری اعطای دسترسی کامل به عموم مردم مطابق با متن طرح پیشنهادی را قابل تامل دانست و گفت: قطعا ایجاد دسترسی به سامانه برای عموم شهروندان، می‌تواند به تقویت نظارت کمک کند، اما برای موارد استثنایی که انتشار آن به صرفه و صلاح شهر نیست، باید دست شورای شهر برای تعیین سطح دسترسی باز باشد.

دیدگاه ها غیرفعال است