ساماندهی بی خانمان ها نیازمند هم افزایی همه ارگان های مسئول است

1

تا زمانی که همه ارگانهای مسئوول در کنار هم قرار نگیرند نمی توان برای ساماندهی متکدیان یا بی خانمانان ومعتادان کاری از پیش برد. تا زمانی که طرح جامع کوتاه مدت؛ میان وبلند مدت برای این افراد در نظر گرفته نشود و ارگانهایی مثل وزارت بهداشت، سازمان بهزیستی ونیروی انتظامی حضور همه جانبه ای نداشته باشند همچنان باید منتظر خبرهای ناامید کننده ای دراین باره باشیم.

زمستان سال ۹۵ ماجرای گورخوابها مساله ای تکان دهنده بود که نظر مسئوولین؛ رسانه ها و مردم را به خود جلب کرد. با انتشار عکس هایی از گورخوابها نهادهای دولتی و مردمی برآن شدند تا در اقداماتی مشابه متکدیان و معتادن متجاهر و بی خانمانانی که از سرمای زمستان به گورها پناه برده بودند را در گرمخانه ها اسکان دهند. هر چند خبر خوب وامیداوار کننده ای بود اما عدم تمهیدات مناسب و برنامه ریزی بلند مدت و همراهی ارگانهای مربوطه دراین مورد همچنان موضوع کارتن خوابها و سامان دادن این افراد را درهاله ای از ابهام فرو برده است. چندی پیش چند تن از اعضای شورای شهر تهران خواستار بسته شدن گرمخانه هایی شدند که در سطح شهر هستند از سوی دیگر بی خانمانانی که شب را دراین گرمخانه ها می گذرانند بعضا مسیرهای دور را اصلی ترین عامل برای  ماندن در کارتن ها می دانند. قدس آنلاین در گفتگوی پیش رو با مجتبی شاکری عضو شورای شهر تهران به بررسی چرایی موضوع انتقال گرمخانه ها به خارج از شهرها و بررسی برنامه های انجام شده از زمستان ۹۵ تا کنون پرداخته است.

مجتبی شاکری عضو شورای شهر دراین باره گفت: شهرداری به دنبال آن است که بی خانمانان از سرما وگرمای طاقت فرسا نجات پیدا کنند بنحوی که اسکان دادن آنها مانع از مرگ و میر ونجات از سرمای زمستان شود. متاسفانه سایر سازمانها ونهادهای مسئوول در مقطع خاصی از زمان به این موضوع می پردازند و بعد از آن با بهانه گیری موضوع را به فراموشی می سپارند.

شاکری دراین باره افزود: تا زمانی که همه ارگانهای مسئوول در کنار هم قرار نگیرند نمی توان برای ساماندهی متکدیان یا بی خانمانان ومعتادان کاری از پیش برد. تا زمانی که طرح جامع کوتاه مدت؛ میان وبلند مدت برای این افراد در نظر گرفته نشود و ارگانهایی مثل وزارت بهداشت، سازمان بهزیستی ونیروی انتظامی حضور همه جانبه ای نداشته باشند همچنان باید منتظر خبرهای ناامید کننده ای دراین باره باشیم. پر واضح است که تمهیدات کوتاه مدت تاثیر چندانی برروند زندگی وتغییر زندگی این افراد ندارد.

عضو شورای شهر درخصوص خبر انتقال گرمخانه ها به خارج شهرها دراین باره توضیح داد: یکی از گرمخانه های تهران که در محله مشیریه واقع شده متاسفانه در مسیر اصلی مردم قرار دارد. منازل متعددی در کنار این گرمخانه قرار گرفته اند که محل زندگی وعبور ومرور زنان وکودکانی است که بسیار آسیب پذیر هستند. متاسفانه عدم مشارکت و توجه نهادهای مسئوول منجر شده که بسیاری از معتادان متجاهر در ملاء عام موادمخدر استعمال کرده وحتی برای محافظت گروهی از خود مامور و نگهبانی انتخاب می کنند تا در صورت مشاهده گشت به آنها اطلاع دهد. نه تنها وجود گرمخانه درمحل زندگی مردم دردسرساز شده است بلکه حضور افرادی در کنار و گرداگرد این گرمخانه که به صورت علنی اعمال خلاف را انجام میدهند موجب شکایت بسیاری از مردم این محله شده است. در بازدیدهای اعضای شورای شهر از این گرمخانه این نتیجه حاصل شده که بهتر است گرمخانه ها به خارج شهرها منتقل شوند تا آسیب های اجتماعی احتمالی، سرقت ها وسایر موارد حاصل کاهش یابد.

وی درخصوص مسئوولیت ارگانهای متولی جمع آوری کارتن خوابها ومتکدیان ومعتادان گفت: جمع آوری وساماندهی این افراد برعهده چندین نهاد است در حالی که امروز بهزیستی به دلیل کمبود بودجه وبالا بودن هزینه های نگهداری از افراد یاد شده قادر به تامین و ارائه خدمات به آنها نیست. شهرداری با اختصاص ون هایی به این افراد شبها آنها را از سطح شهر جمع آوری کرده به گرمخانه های میرساند وصبح ها مرخص می شوند بنابراین با توجه به اینکه تعداد بالایی از این افراد در گرمخانه ها حضور دارند پیشنهاد شده با مکان یابی مناسبی به خارج از شهرها انتقال داده شوند.

مجتبی شاکری عضو شورای شهر در خاتمه عنوان کرد: نیروی انتظامی مدعی است که یک شبه می تواند تمامی کارتن خوابها ومعتادان متجاهر و بی خانمان ها را جمع آوری کند اما صرف جمع آوری آیا می توان به نتیجه مطلوبی رسید؟ تا هنگامی که تمامی دستگاه های دولتی به دنبال راهکار اساسی برای بازگرداندن آنها به شهرها و خانه هایشان نیاندیشند و به فکر توانمند کردن بی خانمان ها و ترک اعتیاد معتادان نباشند نمی توان گفت کار مثبتی حتی در صورت افزایش گرمخانه ها انجام شده است چرا که گرمخانه ها صرفا برای نجات جان آنها از معرض سرما وگرماست.

 

دیدگاه ها غیرفعال است