زیبایی شهر در آیینه هنر استاد فخیمی

2

رییس کمیته فرهنگی در راستای دیدار و گفت وگو با اهالی فرهنگ و هنر پای سخنان استاد فخیمی و همسر گرامی شان نشست و ….

 

رییس کمیته فرهنگی در راستای دیدار و گفت وگو با اهالی فرهنگ و هنر پای سخنان استاد فخیمی و همسر گرامی شان نشست و در فضایی صمیمی زندگی سراسر تلاش آنها و انگیزه شکل گیری هریک از آثار ارزشمند این استاد متعهد را به گوش جان شنید.

استاد دغدغه اش ایجاد شهرک هنر برای تربیت هنرجویان و انتقال تمام یافته هایش به نسل جدید است وی از شورای شهر تصویب تاسیس شهرک را می طلبد.

زندگی پرفراز و فرود، تجربه ی رشته های مختلف صنعتی مرتبط با مجسمه سازی، ایده های خلاق ، عشق و معرفت عمیق به قرآن و اهل بیت ، علاقه مندی نسبت به انقلاب و شهدا  اندکی از ویژگیهای این استاد شناخته شده جهانی است.

 

دیدگاه ها غیرفعال است