زبان و سند بالاد ستی مشترک راه حل حصر فرهنگی

1

به گزارش مرکز ارتباطات و بین الملل شورای اسلامی شهر تهران؛ مجتبی شاکری رییس کمیته فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران که در نشست مشترکی با اعضای شورای اسلامی شهر قم حضور داشت با تاکید بر ضرورت توجه به مسائل فرهنگی گفت: برای تعیین حصر موضوعات فرهنگی باید به زبان مشترک و در نهایت سند بالادستی مشترکی برسیم.

وی در ادامه افزود: دغدغه های خصوصی در موضوعات فرهنگی بسیار مفید است اما باید در آن حصر داشته و حدود و ثغور آن را مشخص کنیم.

شاکری گفت: آنچه موجب تغییر رفتار می شود ارزیابی نهایی فرهنگ جاری جامعه است. گاهی سهم آموزش و پرورش را بالا می بریم ولی آن تغییر رفتار مورد نظر حاصل نمی شود.

وی با زبانی توصیه ایی به همتایانش گفت: توصیه ام این است که برای حصر، یک زبان مشترک ایجاد شود. جزوه ایی از اسناد بالادستی فرهنگی به عنوان سند مهندسی فرهنگی کشور ایجاد شده است لازم است شوراییان آنرا مطالعه کنند که برای برنامه ریزی ها کمک حال است.

مجتبی شاکری در ادامه تاکید کرد: در جایی که قرار است تولید فکر فرهنگی انجام گیرد کمیت افراد لازم نیست بلکه شناخت فرهنگی لازم است. باید از موضوعات مختلف فرهنگی مانند: فیلم، تئاتر، کتاب و .. اطلاع داشته باشیم و در خصوص آنها داوری کنیم و در نهایت نسبت به فضاهای فرهنگی آسیب شناسی داشته باشیم.

دیدگاه ها غیرفعال است