ریشه تخریب مدیریت شهرى انتخابات سال آینده است

1

عضو شوراى اسلامی شهر تهران گفت: ریشه تخریب گسترده و هدفمند مجموعه مدیریت شهرى توسط برخی جریان های خاص و رسانه های زنجیره ای آنان، تلاش برای پیروزی در انتخابات سال آینده است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، مجتبی شاکرى در حاشیه بازدید از بیست و چهارمین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم، با اشاره به اینکه نظم و انضباط ریشه در قرآن و آموزه هاى دینی ما دارد، گفت: همه باید به برقرارى نظم و انضباط شهرى در شهر تهران که تبلور آن در رفع سد معبر، ساماندهى دستفروشان و جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز در شهر و حریم تهران است کمک کنیم.

وی با بیان اینکه ایجاد اشتغال برای دستفروشان نیازمند وظیفه دولت است نه شهردارى، اظهار داشت: اما متأسفانه دولتى که تمام امیدش را به برجام بسته است توجهی به ایجاد اشتغال، رونق تولید داخلی و اقتصاد مقاومتی ندارد.

شاکرى با تأکید بر اینکه تخریب کنندگان مجموعه مدیریت شهرى فعلی، باید بدانند که شهر را با نگاه سیاسی نمی‌توان اداره کرد، گفت: ریشه تخریب گسترده مجموعه مدیریت شهرى توسط برخی جریان‌های خاص و رسانه‌های زنجیره‌ای آنان، انتخابات سال آینده است.

دیدگاه ها غیرفعال است