رئیس‌جمهور در تیم مشاوران خود بازنگری کند/ برخورد با منتقدان ناسازگار با اعتدال است

1

مجتبی شاکری، عضو جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه احزاب خبرگزاری فارس با اشاره به فاصله زیاد شعار تا عمل رئیس‌جمهور در برخورد با منتقدان گفت: رئیس‌جمهور نباید خودش را برای یک جریان خاص هزینه کند؛ چرا که برخورد نامناسب با منتقدان علاوه بر اینکه منطقی نیست با شیوه اعتدال نیز سازگاری ندارد.

وی افزود: رییس‌جمهوری باید به صحبت منتقدان توجه کند و به آنها پاسخ منطقی دهد؛ چرا که عدم توجه به این صحبت‌ها باعث می‌شود تا وی در ادامه راه خود دچار مشکل شود که می توان از جمله این مشکلات به موضوع هدفمندی یارانه‌ها ‌اشاره کرد.

شاکری ادامه داد: در زمانی‌ که مردم قرار بود انصراف خود از یارانه‌ها را اعلام کنند، مشاهده کردیم که برخلاف درخواست رئیس‌جمهوری از مردم این اتفاق نیفتاد و اکثر آحاد جامعه انصراف خود را اعلام نکردند.

این فعال سیاسی اصولگرا ادامه داد: در موضوع وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نیز شاهد بی‌توجهی رئیس‌جمهور به انتقادها در این باره بودیم که نتیجه این بی‌توجهی عدم رای اعتماد به وزیران پیشنهادی رئیس دولت یازدهم بود و وزیری هم که توانسته بود قبل از آن از نمایندگان رای اعتماد بگیرد به دلیل توجه نکردن به نقدها نتوانست به ادامه کار خود در این وزارتخانه ادامه دهد.

شاکری همچنین با اشاره به مذاکرات هسته‌ای میان ایران و گروه 1+5 اظهار داشت: منتقدان در باره مذاکرات هسته‌ای نیز بارها انتقادهای دلسوزانه‌ای را مطرح کردند و از رئیس‌جمهور و تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای درخواست کردند تا به طرف مذاکره‌کننده خوش‌بین نباشند و دیدیم که طرف‌های غربی مذاکره‌کننده چطور به ایران توهین کردند.

عضو جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی ادامه داد: در طول تاریخ انقلاب اسلامی چنین توهین آشکاری به ایران انجام نشده بود.

عضو شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه اگر رئیس‌جمهور می‌خواهد تا در ادامه راه دچار مشکل نشود باید در انتخاب مشاوران خود دقت کند، افزود: رئیس‌جمهور بهتر است از همه جریان‌های سیاسی در تیم مشاوره‌ای استفاده کند و از همه طیف‌ها نظرخواهی کند تا دچار مشکلات بعدی نشود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: برای منتقدان تفاوتی ندارد که رئیس‌جمهوری با ادبیات نامناسب آنان را مذمت کند؛ چرا که شاهد بودیم که برخی از رؤسای دولت‌های گذشته نیز نسبت به منتقدان رویکرد خوبی را نشان نمی‌دادند؛ اما این موضوع باعث نشد تا منتقدان دست از انتقادهای خیرخواهانه خود بر دارند.

مجتبی شاکری، عضو جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه احزاب خبرگزاری فارس با اشاره به فاصله زیاد شعار تا عمل رئیس‌جمهور در برخورد با منتقدان گفت: رئیس‌جمهور نباید خودش را برای یک جریان خاص هزینه کند؛ چرا که برخورد نامناسب با منتقدان علاوه بر اینکه منطقی نیست با شیوه اعتدال نیز سازگاری ندارد.

وی افزود: رییس‌جمهوری باید به صحبت منتقدان توجه کند و به آنها پاسخ منطقی دهد؛ چرا که عدم توجه به این صحبت‌ها باعث می‌شود تا وی در ادامه راه خود دچار مشکل شود که می توان از جمله این مشکلات به موضوع هدفمندی یارانه‌ها ‌اشاره کرد.

شاکری ادامه داد: در زمانی‌ که مردم قرار بود انصراف خود از یارانه‌ها را اعلام کنند، مشاهده کردیم که برخلاف درخواست رئیس‌جمهوری از مردم این اتفاق نیفتاد و اکثر آحاد جامعه انصراف خود را اعلام نکردند.

این فعال سیاسی اصولگرا ادامه داد: در موضوع وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نیز شاهد بی‌توجهی رئیس‌جمهور به انتقادها در این باره بودیم که نتیجه این بی‌توجهی عدم رای اعتماد به وزیران پیشنهادی رئیس دولت یازدهم بود و وزیری هم که توانسته بود قبل از آن از نمایندگان رای اعتماد بگیرد به دلیل توجه نکردن به نقدها نتوانست به ادامه کار خود در این وزارتخانه ادامه دهد.

شاکری همچنین با اشاره به مذاکرات هسته‌ای میان ایران و گروه 1+5 اظهار داشت: منتقدان در باره مذاکرات هسته‌ای نیز بارها انتقادهای دلسوزانه‌ای را مطرح کردند و از رئیس‌جمهور و تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای درخواست کردند تا به طرف مذاکره‌کننده خوش‌بین نباشند و دیدیم که طرف‌های غربی مذاکره‌کننده چطور به ایران توهین کردند.

عضو جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی ادامه داد: در طول تاریخ انقلاب اسلامی چنین توهین آشکاری به ایران انجام نشده بود.

عضو شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه اگر رئیس‌جمهور می‌خواهد تا در ادامه راه دچار مشکل نشود باید در انتخاب مشاوران خود دقت کند، افزود: رئیس‌جمهور بهتر است از همه جریان‌های سیاسی در تیم مشاوره‌ای استفاده کند و از همه طیف‌ها نظرخواهی کند تا دچار مشکلات بعدی نشود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: برای منتقدان تفاوتی ندارد که رئیس‌جمهوی با ادبیات نامناسب آنان را مذمت کند؛ چرا که شاهد بودیم که برخی از رؤسای دولت‌های گذشته نیز نسبت به منتقدان رویکرد خوبی را نشان نمی‌دادند؛ اما این موضوع باعث نشد تا منتقدان دست از انتقادهای خیرخواهانه خود بر دارند.

– See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930918000885#sthash.Q0zXxJ0L.dpuf

دیدگاه ها غیرفعال است