دیپلماسی جامانده از وجدان

1

می دانید و بهتر بدانید، تاریخ سرشار از چهره های نام آشنایی است که در اثر کیش شخصیت ، خود شگفتی علمی و خود برتر انگاری تجربی تا آنجا با منطق و خرد فاصله گرفته اند که نماد عبرت روزگاران خود شدندو شما نیز اگر نیک درس می آموختید عبرت روزگار نمی شدید.

 

آزمون انتخابات ١۴۰۰، هزار چهره ی پر رنگ و فریب نظام سلطه را برای خروج از استیصال نشان می دهد تا زنجیره ای از پروژه های تحریف ، تحریم و تهدید را با واسطه گری نفوذی های داخلی به اجرا بگذارند. بی تردید پروژه تهیه و انتشار فایل مصاحبه وزیر امور خارجه در این راستاست.

جناب آقای ظریف؛ دیپلمات میدان ناشناسی در سرتاسر این فایل صوتی دیده می شود که در صحنه به مصاحبه گر رکاب می دهد. انتظار می رفت شما در تجربیات شغلی مذاکره حتی طرف مقابل را از پس نقاب به ظاهر موجه بشناسید و از زنجیره پرسش ها به میدان طراحی شده در مصاحبه پی ببرید . این درحالی است که عنصر بازداشتی فتنه ٨٨ بدون نقاب پرسش هایی را پیش روی شما قرار داد که معلوم شد نه تجربه ی شغلی ونه میدان شناسی، شما را به ناکجاآباد این گفتگو کشید .

می دانید و بهتر بدانید، تاریخ سرشار از چهره های نام آشنایی است که در اثر کیش شخصیت ، خود شگفتی علمی و خود برتر انگاری تجربی تا آنجا با منطق و خرد فاصله گرفته اند که نماد عبرت روزگاران خود شدندو شما نیز اگر نیک درس می آموختید عبرت روزگار نمی شدید. ٨۰۰ تحریم دوره ریاست جمهوری اوباما و ٨۰۰ تحریم دوره ریاست جمهوری ترامپ و تن دادن به سختگیرانه ترین نظام بازرسی تاریخ و پذیرش شرم آور مکانیزم ماشه، بخشی از وادادگی های میز مذاکره با میدان داری شما بود. گفتید و رئیس جمهور هم ذوق زده تر از شما و تیم مذاکره کننده با هیجان اعلام کرد با امضای برجام تمامی تحریم ها برداشته خواهد شد و نشد و امروز بعد از ۶ سال در وین برای برداشتن ١۶۰۰ تحریم چرتکه دیپلماسی می اندازید. اگر نبود میدان داری مجلس در تصویب قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها، مشت تیم مذاکره کننده خالی از هر گونه طرح و تهدید بود.

آقای ظریف شما در این فایل منتشره نشان دادید که وادادگی شما منحصر به مذاکرات برجامی نیست، حتی در پاسخ به پرسش های هدفمند انتخاباتی عنان اختیار را به مصاحبه کننده سپردید و منافع ملی، وحدت داخلی، امنیت منطقه ای و روابط بین المللی را قربانی «انانیت» و «حسادت» فروخفته خود کردید و برای اثبات خود حرمت حریم سیدالشهدای مقاومت را هم نگه نداشتید. مکانیزم ماشه ای را پرده نشینان آشنا در لایه لایه این مصاحبه طراحی کردند که ذوق زدگی ورود به انتخابات ١۴۰۰ چشم شما را ازدیدن پیامدهای آن بست. محصول کار مشترک شما در این پروژه، خلق دوقطبی سرتاسر کذب دیپلماسی و میدان و القاء نشانی غلط به گفتمان اصلی جامعه بود.

آقای ظریف بدانید ملت ما مردان میدان حادثه های سخت اند که اگر غیر از این بود دیپلماسی سرتاسر خشونت و فریب نظام سلطه، انقلاب اسلامی و مکتب امام (ره) را در همان ماه های نخست پیروزی انقلاب به انحراف کشیده بود.

آقای ظریف می توان از فراز و فرود حوادث و رخدادها درس آموخت و سربازی انقلاب را پیشه کرد و می توان با پای فشردن در کژراهه انحراف، عبرت تاریخ شد.

دیدگاه ها غیرفعال است