دسترسی معلولان به فضاهای شهری در اولویت نیست

1

رییس کمیته فرهنگی شورای شهر تهران اولویت مدیران شهری را کارهای بزرگ و ساخت و سازهای عریض و طویل بیان و اظهار کرد: کارهایی که با زندگی مردم سر و کار دارد دراولویت کاری آنها نیست و به نوعی دست دوم محسوب می شود.

 

مجتبی شاکری در گفت و گو با «قدس آنلاین» نگاه مدیران را کلان و کلی نگر دانست و گفت: این نگرش در مدیریت شهری پاسخگوی نیاز مردم نیست چرا که عموم مردم در بیان مشکلات خود مسائل کوچک را مطرح می کنند که رفع آنها ساده است و هرینه های چندانی هم ندارد.

او با اشاره به اینکه مدیران درصدد انجام کارهای بزرگ برای درخشش کارنامه کاریشان هستند، افزود: تصور عموم مدیران این است که کارهای کوچک عملکرد کاری آنها را مثبت نشان نمی دهد در اتمام دوره مدیریت در نهایت می گویند که این فرد در دوران مدیریت خود کار مطرحی انجام نداده به این دلیل به سمت کارهای بزرگ علی الخصوص ساخت و ساز بزرگ می روند.

رییس کمیته فرهنگی شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: بسیاری از مدیران هم تمایل به انجام کارهایی دارند که در خاورمیانه اول باشد و منحصر به فرد به این دلیل مدیریت شهری هم تلاش داشته تا پروژه های بزرگ تعریف و اجرا کند.

شاکری انجام و افتتاح پروژه های بزرگ در شهرداری تهران را موجب غفلت از انجام کارهای کوچک و ضروری خواند و ادامه داد: کلان نگری لزوماً پاسخگوی نیاز شهروندان نیست و باعث شده تا شهرداری از کارهای کوچک و کارهایی که با زندگی روزمره مردم در ارتباط است باز مانده به آنها کم توجه باشد.

او گفت: معبر و پیاده راه ها و مشکلات آنها، فضای بوستان ها، فضاهای ورزشی و درمانگاهی، موانع موجود در پیاده راه‌ها، دسترسی معابر و امکانات شهری برای معلولان و جانبازان، کودکان کار عموماً مغفول مانده به نوعی دست دوم محسوب می شود.

رییس کمیته فرهنگی شورای شهر تهران، اظهار کرد: مواردی که مستقیما و به وفور با زندگی عمومی مردم ارتباط دارد ایجاد بوستان های کوچک در محلات، درمانگاه های کوچک و در دسترس به عنوان کارهای ماکرو، نانو و مینیاتوری محسوب می شود که مورد توجه جدی مدیران نیست و بیشتر بودجه ها را صرف اجرای ساخت و سازهای کلان می کنند.

 

دیدگاه ها غیرفعال است