در بازگشت افراد به دامان نظام نبايد جرم آنان ناديده گرفته شود

1

 

عضو شوراي مركزي جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي با بيان اينكه در بازگشت افراد به دامان نظام نبايد مسئوليت آن‌ها در ماجراهاي اخير ناديده گرفته شود، افزود: كساني كه تجمعات غيرقانوني را شكل دادند بايد مسئوليت كار خود را بپذيرند.

 

مجتبي شاكري عضو شوراي مركزي جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي در گفتگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس، به سخنان رئيس مجلس خبرگان رهبري اشاره كرد و گفت: در سخنان هاشمي يك نوع بازگشت به سخنان مقام معظم رهبري و به نوعي غفلت‌زدايي از اين كه رهبري به لحاظ قانون اساسي و جايگاهي كه در نظام دارند، فصل‌الخطاب هستند، وجود دارد.

وي ادامه داد: همان كساني كه به نوعي از قانون فاصله گرفته و به نوعي در دام فتنه اخير گرفتار شدند بايد آنان طبق فرمايشات مقام معظم رهبري به دامان نظام بازگردند. اين فعال سياسي با بيان اينكه در بازگشت افراد به دامان نظام نبايد مسئوليت آنها در ماجراهاي اخير ناديده گرفته شود، تصريح كرد: كساني كه در اين ماجرا جمهوري اسلامي را متهم به تقلب كردند، بايد از حرف خود تبري بجويند و كساني كه تجمعات غيرقانوني را شكل دادند نيز بايد مسئوليت كار خود را بپذيرند.

شاكري با اشاره به اينكه اتهاماتي كه در خصوص فرزندان هاشمي مطرح است، بايد رسيدگي شود، افزود: هميشه آغوش نظام براي جذب حداكثري و دفع حداقلي باز است ولي معناي اين حرف اين نيست كه افراد بخواهند جذب شوند و مسئوليت كار خود را به عهده نگيرند.

عضو شوراي مركزي جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي با بيان اينكه حرف آسيب‌ديدگان حوادث اخير اين است كه چرا سران اين حوادث محاكمه نمي‌شوند، تصريح كرد: ‌همه بايد مسئوليت‌شان به صورت شفاف مشخص شود و اگر قرار است از جرم كسي صرف‌نظر شود فقط مقام معظم رهبري از جايگاه ولايت مي‌تواند اين كار را انجام دهد و گروه ديگري نبايد با تشكيل دادن جمعي مانع شفاف‌سازي در اين جهت شوند زيرا همه بايد داوري قانون را بپذيرند.

وي تصريح كرد: نبايد پيشنهادهايي ارائه كنيم كه در آن بدعتي صورت گيرد مانند پيشنهادي كه در خصوص تشكيل گروهي حكم براي بحث انتخابات بود كه رهبري اظهار داشتند اين بدعت را نمي‌پذيرند و در اين جهت همه بايد متوجه باشند كه در ذيل ارائه پيشنهاداتشان بدعتي وجود نداشته باشد.

دیدگاه ها غیرفعال است