درباره یک مصاحبه

2

از متن منتشره اولیه که «رویداد ۲۴»از مصاحبه‌ام روی سایت گذاشت، بسیار تعجب کردم. رفتاری گزینشی و خارج از اخلاق حرفه‌ای با گفتگوهای صورت گرفته تنظیم کرده بود.

با خبرنگار مصاحبه کننده تماس گرفتم. گفت: تنظیم تیتر با سردبیر است.

گفتم: حتی اگر در متن و اظهارات من هم نباشد؟

گفت: خودش پاسخگوست.

گفتم: قرار ما با شما این بود که بعد از رویتِ متنِ تنظیم شده و تایید من بارگزاری شود

گفت: تصور من اطلاع رسانی بعد از انتشار بود

گفتم: این که قرار نمی‌خواهد و چه سودی دارد

به نظرم رسید گفتگو سودی ندارد، تا این که خبر زیر را در سایشان دیدم و همه چیز برایم آشکار شد???

 

سخنگوی هیئت منصفه دادگاه مطبوعات:

«رویداد24» مجرم و مستحق تخفیف شناخته شد

 

دیدگاه ها غیرفعال است