خاتمی به در و دیوار زد تا حضرت آقا را ببیند

1
فرهنگ: مجتبی شاکری با بیان این مطلب افزود: بعد از جریانات ۸۸ آقای خاتمی واسطه های زیادی فرستاد و چند نامه به حضرت آقا نوشت تا به حضور ایشان پذیرفته شوند و با ایشان صحبت کنند اما آقا در جواب ایشان فرمودند که مواضع خود برید مصاحبه کنید و بگویید از فعلی که انجام داده اید برگشته اید.

عضو شورای شهر تهران بابیان به اینکه خاتمی هنوز بر سر مواضع خود ایستاده، گفت: به نظر میرسد فاصله ای که ایجاد شده به این دلیل است که هنوز خاتمی از عملی که انجام داده توبه جدی نکرده است و به همین دلیل که توبه ای نکرده اند و از کرده خود پشیمان نیستند اگر به بیمارستان می رفتند هم بعید می دانم حضرت آقا ایشان را به حضور می پذیرفت.

وی با اشاره به اینکه برای بازگشتن به قدرت خاتمی دست به هر عملی می زند گفت: خاتمی که برای دیدار مقام معظم رهبری به در و دیوار میزند و از هر روزنه ای استفاده کرده است و این بار هم او نامه به رهبر انقلاب نوشتند که بی جواب ماند.

بخشی از هواداران خاتمی معاندان نظام هستند
شاکری معتقد است که خاتمی در قبال حوادث ۸۸ سکوت کرده و اردوکشی خیابانی را محکوم نمی کند تا بخشی از هوادارانش که معاندان انقلاب و نظام جمهوری اسلامی هستند ریزش نکنند.

این عضو شورای مرکزی جمعیت ایثارگران با اشاره به رای دادن خاتمی در دماوند این گونه رفتار وی را یک نمایش سیاسی دانست و افزود: خاتمی نباید از خود رفتارهای متضادی نشان دهد بلکه باید اعتراف کند که تقلبی در کار نبوده است و اردوکشی خیابانی محکوم است و به ساختار نظام و انقلاب بازگردد اما این کار را انجام نمی دهد چون می خواهد هوادارانش را داشته باشد.
خاتمی مانند منتظری بازی کرد

شاکری با اشاره به کتاب “سنجه انصاف” از اقای ری شهری گفت: در این کتاب آمده است که منتظری پدر شهید بودو قائم مقام حضرت امام بودند اما بیشترین لطمه را به امام همین ایت الله منتظری زد تا جایی که امام خمینی به خاطر عملکرد و گفته های ساده لوحانه ایت الله منتظری طلب مرگ کرد و گفت “خدایا مرگ مرا برسان “. اقای خاتمی هم نقش اقای منتظری را برای نظام بازی کرد.

تحلیل خاتمی از فتنه چیست
عضو شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه رسانه ها نباید در برابر ماجرای فتنه سکوت کنند تصریح کرد: رسانه در قبال ماجرای تیر ۷۸ سکوت کردند که این اتش زیر خاکستر این گونه سال ۸۸ خودنمایی کرد و انتخاباتی که بیش از ۸۵ درصد مردم در ان رای داده بودند را به چالش کشید. 

رسانه روی بحث ۱۸ تیر ۷۸ کار نکرد به همین دلیل ده سال بعد با موج سنگین تری دوباره شکل گرفت. رسانه ها باید به سراغ اقای خاتمی بروند و از ایشان بخواهند درباره فتنه صحبت کنند و تحلیل شان را در مقابل فتنه ارایه دهند و وی را واردار کنند در مورد اعمالی که اجام داده صحب کند.

دیدگاه ها غیرفعال است