«تعامل»؛ چرایی و چگونگی؟!

1

عضو اسبق شورای شهر تهران و جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی در یادداشتی به تشریح  فعالیت احزاب پرداخت.

 

به مشارکت گذاردن ایده نظر داده و تحلیل‌ها می‌تواند ظرفیت جدیدی را برای رسیدن به اهداف موجب شود. احزاب و تشکل‌های برآمده از مکتب انقلاب به عنوان دیده بانان فرهیخته و رصد کننده مورد اعتماد جامعه در فراز و فرود حوادث می‌توانند در جایگاه راهنما و مشاوری امین افق‌های روشن را به جامعه و نهاد‌های اجتماعی نشان دهند. تعامل بین احزاب با قوای سه گانه، نهاد‌ها دستگاه‌های اجرای می‌تواند هم افزایی خاص خود را برای اشتراک گذاردن داده‌های طرفین موجب شود.

همواره در طول انقلاب احزاب انقلابی تحت مبانی و نظرگاه‌های حضرت امام و مقام معظم رهبری در صدد بودند تا تشکیلات را مرکبی برای بر دوش کشیدن بار انقلاب قرار دهند و همواره تشکیلات برای تشکیلات، حزب برای حزب و قدرت برای قدرت مذموم بوده است و امامین انقلاب آن‌ها را ابزار و مرکبی برای انجام تکالیف دینی و بر مسند نشاندن اوامر و نواهی، ولی فقیه موضوعیت و تقدس قائل بودند. امروز تعامل احزاب بویژه جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی با مجلس یازدهم به طور مشخص می‌تواند در بستر موضوعات قابل اشتراک گذاری چرایی و چگونگی این کنش متقابل را در موارد مهم زیر تعریف عملیاتی کند.

۱) ائتلاف احزاب و تشکل‌ها و شخصیت‌های حقیقی و حقوقی تحت عنوان جبهه انتخاباتی برای شکل گیری مرجعیت تصمیم گیری نیرو‌های انقلاب همواره در ۴۱ سال گذشته ۱۱ مجلس، ۱۲ ریاست جمهوری، پنج مجلس خبرگان و پنج شورای شهر را راهبری و به فرجام رساندند. ائتلاف بزرگ، شورای هماهنگی نیرو‌های انقلاب، جبهه متحد نیرو‌های مردمی، آبادگران انقلاب اسلامی، جبهه مردمی نیرو‌های انقلاب و شورای ائتلاف نیرو‌های انقلاب با عناوین متنوع صحنه گردانی جبهه انتخاباتی نیرو‌های انقلاب برای رسیدن به تصمیم واحد به صحنه آمدند و در تازه‌ترین تجربه شورای ائتلاف نیرو‌های انقلاب، توانست دستاورد تجربیات گذشته را برای بهره برداری از این مدل عملیاتی به نتیجه مطلوب برساند و حاصل چنین تدبیر سنجیده‌ای به رغم برجستگی‌ها و کاستی‌ها در روند و فرآیند تصمیمات، مجلس انقلابی یازدهم را با بیش از ۲۴۰ نماینده مستقیم منتسب به جبهه انقلاب را رقم بزند. تعامل احزاب در چنین مدلی برای ایجاد گروه مرجع، ساختار استانی جبهه، فراخوان حداکثری مردم، کشف چهره‌های برجسته، انتخاب گفتمان و شعار‌های برآمده از مطالبات مردم موج انسانی رای دهندگان را به پای صندوق رای آورد. مدیریت افکار عمومی و مقابله سنجیده با ترفند‌های رقیب و پرهیز از حاشیه‌ها و … راهی نو را برای مرجعیت تصمیم ساز رقم زد و با اعتماد به عنایات الهی به نقطه رهایی رساند.

۲) تعامل احزاب با مجلس و مجلسیان در نقطه موفق بیرون آمدن نامزد‌ها از صندوق آرا متوقف نمی‌شود، بلکه در مراتب بالاتری نیازمند به پیوستگی و تعامل بیشتر و پیچیده‌تر مجلس با احزاب است. مواردی همچون آشنایی با نمایندگان با سازوکار‌های تصمیم گیری در مجلس، به روز رسانی ظرفیت‌های نمایندگان برای مطالعه قوانین گذشته، اطلاع از نیاز‌های پیش رو، نقش آفرینی در بررسی اعتبارنامه ها، بر صدر نشاندن هیئت‌رئیسه مناسب، عضویت در کمیسیون تخصصی، تنظیم متن نطق پیش از دستور، استفاده از حق تذکر به دستگاه اجرایی، بهره‌گیری شایسته از موقعیت سوال، استیضاح، رای عدم کفایت، نقش آفرینی در انجام تفحص، نظارت بر اجرای مصوبات مجلس و حرکت در راستای راهبرد‌ها و رویکرد‌های نظام بی تردید از توان و ظرفیت محدود قابل انتظار نیست. تعامل نماینده با ظرفیت‌های شگفت انگیز احزاب و فراکسیون‌های تخصصی می‌تواند دستیابی به وظایف نمایندگی را در سطوح بالاتر موجب شود.

۳) احزاب به عنوان اندیشه ورزان کارآمد، نوآور و آشنا با مطالبات مردم و شیوه تبدیل مطالبات به قوانین مصوب می‌توانند بسیاری از ظرفیت‌های بالقوه نماینده را بالفعل کنند. دفاتر استانی احزاب و اعضای وابسته به آن با اشراف بر جغرافیای سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی منطقه می‌توانند تازه‌ترین اطلاعات و تحلیل‌ها را در اختیار نماینده بگذارند. گستردگی و تنوع وظایف نمایندگی و حضور پیوسته نماینده در جلسات کمیسیون‌ها و صحن فرصت زیادی برای او باقی نمی‌گذارد تا در حوزه انتخابیه امور متنوع سیاسی، فرهنگی و امنیتی را رصد کند و مسون از خطای اطلاعاتی و تحلیلی باشد. دبیران استانی جمعیت بعنوان حزب فراگیر می‌توانند کارشناس و مشاوری امین برای نماینده در دستیابی به نیازها، مطالبات و رصد مراحل اجرای پروژه‌ها در منطقه باشند.

۴) ارتباط احزاب با نمایندگان مجلس و دیگر ساختار‌های مجلس امری موقتی و گذرا نیست. جاری بودن امور در بستر زمان امکان توقف و تمرکز در یک منطقه از مسئولیت‌های نماینده و مجلس را نمی‌دهد. مجلس بعنوان پدیده‌ای اجتماعی، زنده و پویا در تعامل با قوای دیگر و جایگاه پاسخگویی به مطالبات جامعه نباید از تحولات نو به نو عقب بماند و از جایگاه در راس امور بودن به جایگاه دست دومی در تمشیت امور تبدیل شود و از این منظر و نظر است که احزاب باید در تعامل با مجلس و مجلسیان با باور تحول خواهی، تحول انگیزی و تحول آفرینی به مسئولیت تاریخی خود در عرصه‌های مختلف توجه جدی داشته باشند.

سخن ارزشمندی را که گذشتگان برایمان به ارمغان آورده اند که با کروی بودن کره زمین این جایگاه برای هر فرد و یا هر واحد اندیشه ورز و سیاست ورز ایجاد می‌کند تا مرکز تحولات بر روی زمین باشد، به شرط اینکه جایگاه و ظرفیت و موقعیت اثرگذاری خود را بدانند و رمز و راز چرایی و چگونگی تعامل را بیابند؛ البته این بدان معنا نیست که حزب خود را محور تحولات عالم بداند. در باور دینی انقلابی که امامین انقلاب حضرت امام رحمة الله و مقام معظم رهبری مدظله العالی پرچم‌داران آن هستند احزاب، مرکب و ابزاری برای تحقق احکام الهی به حساب می‌آیند.

باید عمیقاً به جایگاه تشکیلات در تصمیم سازی، صیانت از تصمیم ها، به تعامل با نظام و پاسخگویی به مطالبات مردم واقف شویم. همانگونه که در فرازی مقام معظم رهبری فرمودند «تشکیلات یکی از فرائض هر گروه مردمی است که هدفی را دنبال می‌کنند. تشکیلات یعنی نظم، یعنی تقسیم وظایف، یعنی ارتباط و اتصال و زنجیره‌ای کار کردن. این معنای تشکیلات است. این چیزی است که نه فقط بد نیست، بلکه یک چیز خوب و بلکه یک چیز ضروری است. هیچ کاری در دنیا بدون تشکیلات پیش نمی‌رود. انقلاب اسلامی هم بدون تشکیلات پیش نرفت و پیروز نشد. اساس کار تشکیلات است؛ شکی نیست که تا کار تشکیلاتی نباشد، هیچ چیز بر اساس آن نمی‌شود بنا کرد. لکن در ایجاد تشکیلات نباید خیلی معطل ماند».

دیدگاه ها غیرفعال است