بسیاری از انقلابیون تغییر کردند

2

مراقبت از نفس تا حدی مهم است که تاکیدات بسیاری از سمت علمای اخلاق بر آن می‌شود.

 

مجتبی شاکری عضو چهارمین دوره شورای شهر تهران درباره تغییر مواضع برخی از افرادی که در گذشته از آنها به عنوان انقلابی نام برده می‌شد، گفت: معتقدم که چند عنصر در این تغییر احوال موثر است؛ ابتدا اینکه این افراد از نفس خود مواظبت نکردند.

او ادامه داد: مراقبت از نفس تا حدی مهم است که تاکیدات بسیاری از سمت علمای اخلاق بر آن می‌شود و از آن به عنوان «أَعْدَي عَدُوِّكَ نَفْسَكَ الَّتِي بَيْنَ جَنْبَيْكَ» یاد شده و آن را به عنوان بالاترین دشمن می‌دانند؛ مقام معظم رهبری هم تاکید بسیاری فرمودند که تقوای فردی را رعایت کنید. 

شاکری افزود: نکته دوم هم رعایت تقوای جمعی است، یعنی در آن جمعی که قرار دارند صرفا حق را محور قرار دهند، وگرنه اگر دنیا طلبی و قبیله بازی محور باشد قطعا منافع دیگری جای انقلابی گری را خواهد گرفت.

عضو چهارمین دوره شورای شهر تهران گفت: نکته دیگر هم پاسخ نداشتن در برابر شبهاتی بود که بیگانگان ایجاد می‌کردند، یعنی نقش ایجاد شبهه که همین الان هم ما در جامعه با آن مواجه هستیم و شبهاتی که اینها در مباحث و تئوری‌های سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی سرازیر می‌کنند بسیار موثر است، زیرا در صددند که اصول ما را دچار تغییر کنند؛ واضح است که افراد از یک تغیر در نظر و اندیشه به تغییر در عمل خواهند رسید و تک تک این افرادی که وجود داشتند هم دچار این تغییر شدند.

فعال اصولگرا گفت: برای مثال عبدالکریم سروش کسی بود که ما در دوران جوانی مشتری کتاب هایش بودیم و آنها را مطالعه می‌کردیم؛ او در کتاب‌هایش  با الفاظ بزرگی از علامه طباطبایی به عنوان حضرت علامه و از شهید مطهری به عنوان علامه بزرگوار یاد می‌کرد؛ اما امروز کارش به جایی رسیده که قرآن را هم حاصل خواب های پیامبر دانسته و انقدر اهانت آمیز درباره آنها نظراتش را بیان می‌کند.

او ادامه داد: سروش جامعه کبیره را هم کلامی اغراق آمیز می دانند و احکام سیره نبوی را هم مربوط به زمان های گذشته می‌داند؛ یعنی ریشه وحی و ادعیه را و روایات را کلا منکر می‌شود و این سرنوشت افرادی است که از نفس خود مراقبت نکردند و پاسخی برای شبهاتی که مطرح می‌شد نداشتند.

دیدگاه ها غیرفعال است