بروجردي با طرح پرواز بمب‌افكن‌ها در آسمان كردستان مبارزه كرد

2

عضو شوراي مركزي جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي گفت: در آن زمان كساني معتقد بودند كه بايد كار كردستان را با پرواز بمب‌افكن‌ها و شخم زدن نظامي حل كرد در حالي كه شهيد بروجردي معتقد بود بايد حساب ضدانقلاب را از حساب مردم كردستان جدا كرد.

 

مجتبي شاكري در گفت‌وگو با خبرنگار ايثار و شهادت باشگاه خبري فارس «توانا» با اشاره به اينكه مبارزه در زمان شاه نيازمند تشخيص افكار مختلفي بود كه عليه رژيم پهلوي فعاليت مي‌كردند، اظهار داشت: 5 جريان مشخص را مي‌توان در زمان قبل از انقلاب دسته‌بندي كرد كه با تفكرات مختلف در صحنه مبارزه با رژيم منحوس پهلوي حضور داشتند.

وي گفت: نخستين جريان تفكر ليبرال دموكراسي بود كه علاوه بر ملي‌گراها، متديناني كه در قالب نهضت آزادي فعاليت مي‌كردند مدعي ليبرال دموكراسي بودند.

اين فعال انقلابي در دوران طاغوت بيان كرد: جريان دومي كه قبل از انقلاب وجود داشت جريان‌ ماركسيست بود كه طيف وسيعي را به خود اختصاص داده بود زيرا يكي از دو قطب تصميم گير و تأثير‌گذار در آن زمان شوروي سابق بود كه در مقابل اروپا و آمريكا جايگاهي داشت. شاكري با اشاره به اين كه مركز تصميم گيري در خصوص ماركسيست خود شوروي بود، افزود: حذب توده نماينده كمونيست شوروي در ايران بود كه فرزندان متعددي هم داشت كه چريك هاي فدايي، راه‌ كارگر، حذب رنجبران و انوار خوجيست‌ها جز اين جريان بودند كه ادعا مي‌كردند طرفدار كارگران هستند.

 

وي تصريح كرد: جريان ملي‌گرايي از نوع فراماسونري و مدعيان ناسيوناليست جريان سومي بودند كه با شكل گرفتن ناسيوناليسم عربي و ناصري اين جريان نيز در ايران رمقي گرفت تا بتواند پان ايرانيسم را تقويت كند. اين فعال انقلابي در دوران طاغوت ادامه داد: اين جريان شاخه‌هاي متعددي داشتند كه مظفر بقايي، فروهر و سنجابي سران اين گروه بودند كه در واقع مدعي اسلام نبودند بلكه بر اساس مبارزات پارلمان تاليستي به دنبال جابجايي قدرت بودند. شاكري با اشاره به اينكه جريان نفاق چهارمين جريان فعال در دوران قبل از انقلاب بود، خاطرنشان كرد: منافقين وجهي از اسلام را به همراه تفكرات سوسياليستي و ماركسيستي در اختيار داشتند كه مجاهدين خلق سمبل اين جريان بود كه پيكار شاخه‌اي از اين جريان شد و حبيب‌الله پيمان، لطف‌الله ميثمي، صامي سيد‌مهدي هاشمي از افرادي بودند كه وابسته به همين تفكر بودند.

وي اظهار داشت: جريان تحجر يا عرفان‌هاي انحرافي جريان پنجمي بود كه با چهره دين و مذهب، مخالف مبارزه و برخورد بودند و با قرار دادن بهاييت به عنوان دشمن اصلي با رژيم شاه هيچ مشكلي نداشتند. اين فعال انقلابي در دوران طاغوت بيان كرد: در تعريف ساواك انجمن حجتيه كه يكي از شاخه‌هاي جريان تحجر بود جزو گروه‌هاي مبارز تلقي نمي‌شد و اشتباه گرفتن دشمن اصلي از سوي آنها به مقداري بود كه خود ساواك از آنها سؤاستفاده مي‌كرد.

شاكري با اشاره به اين كه 5 جريان برشمرده جز جريانات سياسي كشور در دوران طاغوت بود، گفت: كسي كه مي‌خواست در دوران پهلوي به مبارزه بپردازد بايد تكليف خود را با اين جريانات مشخص مي‌كرد و شهيد بروجردي كسي بود كه در آن زمان به اين تشخيص رسيد كه بايد از اين 5 جريان عبور كند و نسبت به آنها تحليل داشته باشد. وي افزود: در اين شرايط است كه مي‌توان شخصيت بروجردي را درك كرد كه در آن زمان توانست با بصيرت و شناخت صحيح تشخيص دهد براي مبارزه با رژيم شاهنشاهي بايد انديشه مرجعيت و امام محور هر گروهي باشد.

اين فعال انقلابي در دوران طاغوت با اشاره به اين كه شهيد بروجردي بر همين اساس گروه توحيدي صف را تشكيل داد، تصريح كرد: گروه توحيدي صف با اعتقاد بر اين موضوع كه حكومت، حوزه تحت اختيار امام جامعه است و براي دخالت در آن بايد از صاحبش اجازه گرفت، براي هر عملياتي از بيت امام (ره) مجوز مي‌گرفتند.

شاكري ادامه داد: در بخشي از اين عمليات‌ها جان انسان‌ها در خطر بود و از طرفي حيثيت اسلام در ميان بود و تحرك اجتماعي را منجر مي‌شد؛ بنابراين جامع جوانبي كه وجود داشت بايد مورد ارزيابي قرار مي‌گرفت و اين كار تنها از طريق امام جامعه و يا نماينده آن اتفاق مي‌افتاد. وي با اشاره به اين كه شهيد بروجردي فردي موقعيت‌شناس، هوشمند، شجاع و عاشق حكومت اسلامي بود، خاطرنشان كرد: اين شهيد بزرگوار در طول زندگي خود با تمام وجود، فقر را احساس كرد و با اين ويژگي‌ها در دوران طاغوت سازماندهي گروه را به عهده داشت.

اين فعال انقلابي در دوران طاغوت با اشاره به اين كه گروه توحيدي صف در 3 شهر تهران، ورامين و اصفهان متمركز بود، اظهار داشت: شهيد بروجردي به علت اشرافيت كامل بر آفات مبارزه كه ناشي از همان 5 جريان بود، سعي كرد تا دوستانش به سمت انحراف كشيده نشوند و روند كار با موفقيت صورت پذيرد. اين فعال انقلابي در دوران طاغوت نگاه حضرت امام(ره) به انقلاب اسلامي را يك جوشش مردمي دانست و تصريح كرد: روش امام خميني (ره) اين نبود كه با گروه‌هاي سياسي و مبارزه مسلحانه كار را تمام كند لذا مبارزه مسلحانه در حاشيه انقلاب قرار داشت و انقلاب اسلامي جز نادر انقلاب‌هايي است كه با حركت مردمي شكل گرفت.

شاكري ادامه داد: بر همين اساس هيچ گروه سياسي مسلحي منتي بر انقلاب و مردم ما ندارند و تنها افتخارشان بايد اين باشد كه به عنوان قطره‌اي در ميان مردم هر جايي كه رعب و وحشتي از جانب رژيم شاهنشاهي ايجاد مي‌شد، آنها با حركت‌هاي خود انرژي مردم را براي مبارزه آزاد مي‌كردند.

وي گفت: بعد از پيروزي انقلاب و تحركاتي كه در غرب كشور توسط گروهك‌هاي ضدانقلاب طراحي شد، شهيد بروجردي تمام وقت خود را هزينه كردستان كرد و به نوعي قائله كردستان با ايده‌هاي شهيد بروجردي به نتيجه رسيد. اين فعال انقلابي افزود: در آن زمان كساني معتقد بودند كه بايد كار كردستان را با پرواز بمب‌افكن‌ها و شخم زدن نظامي حل كرد در حالي كه بروجردي معتقد بود بايد حساب ضدانقلاب را از حساب مردم كردستان جدا كنيم و با استفاده از نيروهاي بومي به مقابله با ضدانقلاب بپردازيم.

شاكري بيان كرد: بر همين اساس سازمان پيشمرگان كرد تشكيل شد و خود مردم كردستان به مبارزه با ضدانقلاب پرداختند كه در حال حاضر نسل همان پيشمرگان، كردستان را به اين شكل آرام و مطمئن حفظ كرده‌اند. وي اظهار داشت: شايد جالب باشد كه ما بيش از 60 ماموستاي شهيد داريم كه پاي انقلاب و انديشه امام جان خود را فدا كردند.

اين فعال انقلابي در دوران طاغوت با اشاره به اين كه جايگاه شهدا در نزد ما زمينيان مكشوف نيست، خاطرنشان كرد: كاري كه شهيد بروجردي در كردستان انجام داد، بر اساس هوشمندي و مطالعه بود و هيچ‌گاه در راه خود ترديد نكرد و با تمكين و تبعيت از ولايت به بهترين شكل تكاليفش را انجام داد.

شاكري افزود: سنتي كه انقلاب ما به تبعيت از امام (ره) به جاي گذاشت و بعد از آن بچه‌ها جبهه دنبال كردند اين بود كه پيشكسوتان و پرچم‌دار خاضع‌تر بودند و خود را خادم جوان‌ها ديگران مي‌دانستند.

وي بيان كرد: اين همان سنتي است كه ما بايد تلاش كنيم تا در قضاياي تهاجم فرهنگي و جنگ نرم براي اينكه نسل جوان اعتماد‌شان به حركت انقلاب و امام خميني (ره) از دست نرود زنده كنيم. اين فعال انقلابي با اشاره به اين كه شهيد بروجردي نمود و نماد يك عنصر پرورده انقلاب اسلامي بود، ادامه داد: بروجردي يك آدم عادي بود كه در يك خانواده فقير رشد پيدا كرد ولي در هر زماني تكليف خود را به درستي تشخيص و انجام داد تا به جايي رسيد كه در مقامش امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري آن بيانات بلند را به رشته تحرير درآوردند.

شاكري با اشاره به اين كه شهيد بروجردي، نمونه‌اي از فرزند انقلاب است كه مي‌تواند پيش روي نسل امروز قرار گيرد، تصريح كرد: انقلاب آمده تا همه را بالا ببرد و نبايد اينگونه تصور شود كه انقلاب به دنبال ايجاد طبقه قدرت و ثروت است كه مي‌خواهد از دل اين طبقه مديران و شخصيت‌هاي صاحب منصب را برگزيند. وي اظهار داشت: انقلاب اسلامي به تناسب استعداد، ظرفيت اخلاص و ايثار به هر كسي فرصت مي‌دهد تا در جايگاه‌هاي اجتماعي مختلف قرار گيرند. اين فعال انقلابي در خصوص لقب نهادن شهيد بروجردي به مسيح كردستان گفت: مردم كردستان به واسطه محروميت‌هايي كه از دوران رژيم شاهنشاهي به آنها تحميل شده بود در ابتدا، ضدانقلاب را به عنوان عاملي براي حل مشكلات فرض كردند اما وقتي محبت شهيد بروجردي را درك كردند كم كم به سوي شهيد بروجردي آمدند و او را به عنوان مسيح كردستان نجات بخش مناطق غرب كشور خطاب كردند.

دیدگاه ها غیرفعال است