بررسی آسیب‌های اجتماعی محله هرندی در یک برنامه تلویزیونی

1

سیب‌های اجتماعی شهر تهران با محوریت ساماندهی محله هرندی در برنامه ۱۸۰درجه از شبکه افق با حضور مجتبی شاکری، رییس کمیته فرهنگی شورای شهر تهران مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه «۱۸۰درجه»، با موضوع بررسی آسیب های اجتماعی محله هرندی با حضور مجتبی شاکری عضو شورای شهر تهران و رضا قدیمی مدیر عامل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران  روی آنتن شبکه افق رفت.

مجتبی شاکری در ابتدای برنامه اظهار کرد: طبق تازه ترین آمار حدود ۶۳۵تن کشفیات مواد مخدر داریم  و متاسفانه روزانه صد نفر به آمار معتادان کشور اضافه می شود.

وی با اشاره به اینکه منحنی اعتیاد در کشور رو به عمود شدن است اضافه کرد: حدود ۲۰درصد از آسیب های اجتماعی کشور سهم تهران است.

شاکری با بیان اینکه وظیفه شهرداری تهران تهیه و آماده سازی زیرساخت ها به منظور حل این آسیب هاست گفت: قطعا شهرداری آنچه را که قانون  بر عهده اش گذاشته است به نحو احسنت انجام داده است. اما حرف من این است بودجه شهرداری برای همین زیرساخت هاست نه مسائل دیگری که شهرداری به آن ورود پیدا کرده است.

رضا قدیمی مدیر عامل  خدمات اجتماعی تهران دیگر مهمان این برنامه نیز گفت: دکتر قالیباف معتقد است توسعه منطقه هرندی باید همانند سایر نقاط تهران انجام شود و هیچ تفاوتی بین این منطقه با مناطق دیگر نیست.

قدیمی با رد این سخن که شهرداری به تنهایی وارد بحث خالیمنطقه هرندی شده است، گفت: اگر شهرداری پیش قدم شد در این طرح به خاطر این بود که شهرداری را از یک نهاد خدماتی تبدیل به یک نهاد اجتماعی کند چرا که خیلی از نهادها که وظیفه شان حل این مشکلات بود شانه کردن از انجام وظیفه. چرا که در حوزه مداخلات اجتماعی نظرات متفاوت است و همه از شروع آن واهمه دارند.

شاکری در این قسمت از برنامه با بیان اینکه درست است نظرات متفاوت است اما در عمل باید همه به صورت واحد عمل کنند، گفت: مقام معظم رهبری مسئولین را در جلسه ای دعوت کرده و به شدت گلایه کردن از آنچه که درباره آسیب های اجتماعی برخی مناطق تهران وجود دارد.

شاکری با بیان اینکه مقام معظم رهبری در آن جلسه از اینکه شهرداری به خوبی از عهده زیرساخت های تهران برآمده تشکر کرده اند، افزود: قطعا شهرداری آنچه را که قانون  بر عهده اش گذاشته است به نحو احسنت انجام داده است. اما حرف من این است بودجه شهرداری برای همین زیرساخت هاست نه مسائل دیگری که شهرداری به آن ورود پیدا کرده است.

شاکری با بیان اینکه شهرداری به صورت سازماندهی شده معتادان تهران را در شوش تجمیع کرده است، گفت: الان به صورت سازماندهی شده به معتادان منطقه شوش غذا داده می شود و این خود نشان از این است که شهرداری معتادان را به طور سازماندهی شده در این منطقه تجمیع کرده است.

این عضو شورای شهر با بیان نقلی از فرزاد هوشیار پارسیان مدیر عامل سابق خدمات اجتماعی شهر تهران گفت: آقای هوشیار اذعان کرد که همه معتادان را از مناطق مختلف تهران جمع کردند و به  منطقه هرندی کیش کردند.

قدیمی با رد این سخنان شاکری گفت: من قبول ندارم که ما معتادان را در شوش جمع کرده ایم.

در این قسمت از برنامه هوشیار در ارتباطی تلفنی وارد بحث شد و سخنان شاکری مبنی بر کیش کردن معتادان به شوش را رد کرد و افزود: سیاست شهرداری تهران این بوده که پاتوق های دیگری به جز خاوران و هرندی ایجاد کند.

هوشیار با بیان اینکه  هرندی سابقه صد ساله  در حوزه آسیب های اجتماعی دارد افزود: تمرکز شهرداری تهران بر روی هرندی است تا مشکلاتش را حل کند. اما این به آن معنا نیست که ما معتادان را تجمیع کرده باشیم در این منطقه.

مجتبی شاکری نیز در پاسخ به هوشیار گفت: من فایل صوتی سخنان شما را دارم که از واژه کیش کردن استفاده کردید!

رضا قدیمی مدیر عامل  خدمات اجتماعی تهران نیز با بیان اینکه منطقه هرندی به عنوان زه کش آسیب های اجتماعی تهران شناخته می شود در ادامه گفت: بسیاری از جوانانی که در این منطقه کار می کنند به دلیل اینکه شب ها در کنار خانواده خود نیستند و از نقاط دیگر می آیند خود در معرض آسیب اجتماعی هستند و شکی نیست که وقتی می خواهید مشکلاتی را در منطقه ای حل کنید بخشی از مشکلات به مناطق دیگر سرریز شود اما این به معنای یک کار سازماندهی شده نیست.

قدیمی با اشاره به اینکه  چهار هزار نفر در این شهر هستند که جز خدا کسی را ندارند و ما امدیم این ها را در زمستان جمع کردیم و  تا از سرما یخ نزند گفت:  در جلسه ای با حضور وزیر کشور بحث ساماندهی ۲هزار نفر از  معتادان به شهرداری رسید در حالیکه وظیفه شهرداری نبود اما دکتر قالیباف دید کار بر روی زمین مانده و  کار را بر عهده گرفت.

دیدگاه ها غیرفعال است