برخي از نخبگان سياسي در قضاياي اخير ساده‌لوحي كردند

1

عضو شوراي مركزي جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي گفت: اظهارات و اعترافات اخير و جبهه‌گيري رسانه‌ها و كشورهاي غربي نشان‌دهنده رابطه آنها با جريان فتنه‌‌جو و برانداز داخلي است و براي مردم مشخص شد كه يك سري از نخبگان سياسي ما در اين قضايا ساده‌لوحي كردند كه تحت تاثير بيگانگان قرار گرفتند.

 

مجتبي شاكري عضو شوراي مركزي جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي در گفتگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس، در خصوص انتخابات رياست جمهوري و نتيجه آن اظهار داشت: سعه صدر نظام، لطف رهبري در خصوص قضاياي پس از انتخابات ، فرصتي كه دستگاه‌هاي بررسي‌كننده به كانديداها دادند تا مستندات شكايت‌هايشان را بياورند و آنها نيز نتوانستند مستندات لازم را ارايه كنند زمينه‌اي شد تا مردم متوجه صيانت از آرا توسط نظام شوند.

وي افزود:‌اظهارات و اعترافات اخير و جبهه‌گيري رسانه‌ها و كشورهاي غربي نشان‌دهنده رابطه آنها با جريان فتنه‌‌جو و برانداز داخلي است و براي مردم مشخص شد كه يك سري از نخبگان سياسي ما در اين قضايا ساده‌لوحي كردند و به جاي اينكه در مقابل اين فشارها قرار بگيرند تحت تاثير بيگانگان قرار گرفته بودند. شاكري با اشاره اوضاع فعلي جامعه خاطرنشان كرد: وضعيت فعلي جامعه وضعيت خيلي خوبي است، زيرا دو دستاورد بزرگ داشت، يكي حضور 40 ميليوني مردم در انتخابات و يكي پشت سر گذاشتن يك كودتاي مخملي با درايت مردم و شناختن لايه‌هاي دروني و بيروني آن بود. عضو شوراي مركزي جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي در خصوص مطالبات مردم از دولت دهم تصريح كرد: در مناظره‌هاي بين كانديداها و گفتگو‌هاي ويژه تلويزيوني مجموعه مطالبه‌هاي مردم توسط كانديداها فهرست شد و ديديم كه احمدي‌نژاد با 60 سفر استاني همه مطالبات مردم را بيان مي‌كند.

وي ادامه داد: شايد شخصي كه در جايگاه رياست جمهوري قرار مي‌گيرد راضي نيست كه مطالبات مردم مطرح شود چون كار خودش سخت‌تر مي‌شود ولي احمدي‌نژاد اجازه مي‌دهد كه مطالبات مردم آشكار شود و با اين آشكار شدن اگرچه بارش را سنگين‌تر مي‌كند ولي فضاي جديدي را براي مردم به وجود مي‌آورد كه مردم مي‌توانند حرفشان را بزنند. شاكري افزود: سخنان احمدي‌نژاد پس از پيروزي در انتخابات در ميدان وليعصر فهرست طولاني از مطالبات مردم در عرصه هاي داخلي، خارجي، فرهنگي، اجتماعي و بود كه او به صراحت آن رابيان كرد. اين سخنان هر چند وقت يكبار بايد پخش شود چون هم براي تنظيم اولويت‌هاي دولت و مجلس مفيد است و هم براي مردم كه يادآوري شود مطالباتشان چه بوده است.

عضو شوراي مركزي جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي در ادامه در خصوص رابطه دولت و مجلس اظهار داشت: دولت در چهار سال گذشته آزمون و خطاهايي داشت و در فعاليت او فراز و فرودهايي وجود داشت و الان با اين حضور گسترده مردم و حمايت از دولت بايد دولت و مجلس نشست‌هاي ويژ‌ه‌اي براي كاهش تنش‌هايي كه مي‌توانند فرصت‌ها را بسوزانند، بگذارند. وي ادامه داد: هيات رئيسه مجلس بايد زمان را مديريت كنند چون 4 سال زمان زيادي نيست و برخي از مسايل كه از اولويت كمتري برخوردار هستند را مديريت كنند و دولت هم از كارشناسي مجلس در لوايح استفاده كند و همچنين مجلس هم در طرح‌ها از كارشناسي دولت استفاده كند و اين تعامل موجب اين مي‌شود كه ما از زمان به نحو احسن استفاده كنيم.

شاكري با اشاره به تلاش و پشت كار دولت نهم اظهار داشت: بايد همين تلاشي را كه دولت در انجام كارهايش دارد مجلس هم براي انجام كارهاي خود به كار گيرد. چرا ما فقط زمان تصويب بودجه 3 شيفت برنامه مي‌گذاريم آيا حق ملتي كه با 85 درصد در انتخابات شركت كرده اين نيست كه مجلس ايثار كند و به جاي اينكه فقط در ماه‌هاي پاياني سال 3 شيفت جلسه بگذارد در تمام سال به اين صورت عمل كند. وي ادامه داد: اين حق ملت است كه مجلس ايثارگرانه برخورد كند و مانند دولت و خود رئيس جمهور كه پنج‌شنبه و جمعه كه عموم ادارات تعطيل است پركارترين روز هيات دولت است، مجلس هم همين شيوه را در پيش بگيرد.

دیدگاه ها غیرفعال است