برج میلاد و سازمان فرهنگی هنری اساسنامه مصوب شورای شهر را ندارند

1

به گزارش مرکز ارتباطات و بین الملل شورای اسلامی شهر تهران؛  مجتبی شاکری در یکصدو سی و هفتمین جلسه چهارمین دوره شورای اسلامی شهر تهران و در ادامه بررسی لایحه بودجه سال 1394 شهرداری تهران (بودجه سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه آن) اظهار داشت: هنوز برج میلاد اساسنامه شورای شهر را ندارد.

در ادامه مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: مسئولان می‌گویند اساسنامه دارند.

شاکری در ادامه خاطر نشان کرد: باید بگویند برج میلاد مطابق کدام جلسه شورای شهر اساسنامه تصویب شده دارد که البته در خصوص سازمان فرهنگی هنری شهرداری اینچنین است.

وی افزود: رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری با توجه به اینکه این سازمان فاقد اساسنامه شورای شهر است اینگونه اظهار نظر می‌کند که باید پاسخگوی هیأت مدیره سازمان خود باشد نه شورای شهر که البته این پاسخ صحیح است چرا که این سازمان فاقد اساسنامه شورای شهر است و مشکل حقوقی در این زمینه وجود دارد.

شاکری افزود: مشکل حقوقی در این زمینه وجود دارد و امروز امر و نهی شورا تابع امر و نهی سازمان مربوطه می‌شود و همین مسئله تصمیم‌گیری را در مورد تصویب بودجه دچار مشکل می‌کند و باید فرصتی داده شود تا در این خصوص توضیحاتی داده شود چرا که با این وضعیت نمی‌توان تصمیم درستی را گرفت.

دیدگاه ها غیرفعال است