با عزمی عمومی از کیان شورا دفاع کنیم

1

رئیس کمیته فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران،گفت:از مجلس شورای اسلامی اخباری می‌رسد که به سرنوشت شوراها ربط دارد، باید از کیان شوراها دفاع شود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم شورای اسلامی شهر تهران مجتبی شاکری در دویست و پنجاه و هفتمین جلسه شورا، گفت: اخباری از مجلس شورای اسلامی به گوش می‌رسد که مربوط به سرنوشت شوراها می‌شود و شورای اسلامی شهر تهران که پرچمداران شوراها است باید وارد عمل شده و از کیان شورا دفاع کند و پرچم مطالبه گری شوراها را به دست بگیرد.

شاکری افزود: باید به صورت جمعی و با یک عزم عمومی کار اساسی صورت گیرد تا در شرایطی که چهارمین دوره شوراها نیز در حال سپری شدن است حقوق جامعه شورایی پایمال نشود. در تصویب برنامه ششم و موضوعاتی نظیر تحقق مدیریت یکپارچه و منابع درآمدی شهرداری باید نقطه نظرات شوراها اعمال شود.

وی در ادامه با اشاره به برگزاری نمایشگاه کتاب یاد آور شد: دو بال شورا وشهرداری نمایشگاه کتاب امسال را شکل دادند نمایشگاهی که با اسقبال گسترده مردم نیز همراه بود.

این گفت وگو را در سایت خبرگزاری تسنیم مشاهده بفرمائید.

دیدگاه ها غیرفعال است