ایجاد سامانه نظارتی شورا یک ضرورت است

1
رییس کمیته فرهنگی شورا اظهار داشت: برای ارزیابی حضور اعضا شورا در 80 نمایندگی شهری هیچ گونه سامانه نظارتی وجود ندارد در صورتی ایجاد سامانه نظارتی برای ارزیابی عملکرد شورا در تما حوزه هایی که نماینده دارد یک ضرورت است.

به گزارش مرکز ارتباطات و بین الملل شورا یاسلامی شهر تهران؛ مجتبی شاکری- رییس کمیته فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران در جریان یکصدو چهل و نهمین جلسه شورا با اشاره به مباحث بین المللی که پیرامون کشورمان در جریان است اظهار داشت: ما به عنوان نمایندگان پارلمان شهری نیازمند این هستیم که نسبت به دیدگاههای جهانی نظام در ارتباط با دیدگاههای بین المللی که در حوزه کشور ما مطرح است از جمله موضوع هسته ایی و ابعاد ان از نظر نظام آگاهی هایی داشته باشیم تا در اظهار نظرهایی که برخی مواقع صورت میگیرد همسویی و همگامی وجود داشته باشد.

وی همچنین به موضوع حضور اعضا شورا در نمایندگی های شهری اشاره داشت و افزود: به طور عادی تک تک اعضا شورا در 80 نمایندگی عضو هستند اما هیچ مکانیزمی برای بررسی گزارش ها ی شان و حتی ارزیابی آنها وجود ندارد. رها کردن مجموعه نمایندگی ها به نفع بخش نظارتی شورا نیست.

شاکری پیشنهاد داد تا هیات رییسه شورا و یا کمیسیون حقوقی و نظارت شورا برای ایجاد سامانه ای نظارتی اقداماتی را انجام دهند.

دیدگاه ها غیرفعال است