ایجاد دیوار مهربانی برای نذر کتاب

1

عضو کمیسیون فرهنگی، اجتماعی شورای شهر تهران پیشنهاد داد دیوار مهربانی برای هبه و نذر کتاب ایجاد شود.

به گزارش سرویس«شهری» خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، مجتبی شاکری با اشاره به برگزاری نمایشگاه یاد یار مهربان توسط شهرداری تهران گفت: چندسالی است که شهرداری پایتخت در راستای ارتقاء سطح علمی دانش آموزان توزیع متمرکز کتاب بین مدارس را انجام می دهد.

وی با بیان اینکه باتوجه به افزایش قیمت کتاب بخش زیادی از جامعه توان خرید آن را ندارند، افزود: از آنجایی که کتاب در سبد فعلی بسیاری از خانواده ها جایی ندارد، شهرداری با عملی انسانی توانسته سطح علمی افراد را ارتقا دهد.

بر اساس گزارش سایت شهرنوشت، عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران با بیان اینکه جشنواره یادیار مهربان همانند نذر کتاب اقدامی بسیار زیباست، خاطر نشان کرد: باید همه سازمان ها و مجموعه ها شهرداری تهران را الگو قرار داده و با هبه و نذر کتاب به گسترش فرهنگ کتابخوانی کمک کنند.

شاکری با بیان اینکه با گسترش وسایل ارتباط جمعی مردم و به خصوص کودکان کمتر به کتاب مراجعه می کنند، خاطرنشان کرد: باید دیوارمهربانی کتاب نیز شکل بگیرد تا انقلابی در تنوع و تعداد کتاب ها ایجاد شود؛ به گونه ای که جشنواره و نمایشگاه یادیار مهربان در افزایش سرانه مطالعه آینده سازان کشور می تواند گامی بلند بردارد.

این گفت وگو را در سایت خبرگزاری ایسنا مشاهده بفرمائید.

این گفت و گو را در سایت خبرگزاری ایرنا مشاهده بفرمائید.

این گفت وگو را در سایت خبری تابناک مشاهده بفرمائید.

این گفت وگو را در سایت خبرگزاری تسنیم شماهده بفرمائید.

این گفت و گو را در سایت خبری شهرنوشت مشاهده بفرمائید.

دیدگاه ها غیرفعال است