اگر داغ دل بود ما دیده ایم؛ اگر خون دل بود ما خورده ایم…

1

بی فاصله دوستان خبر کانال خارج نشین “آمدنیوز” متعلق به پسر حجت الاسلام ز… را به اطلاعم رساندند. دور از انتظار نبود وقتی در وسط معرکه قرار داری از هر سو و به هر بهانه ای، زخمی بر پیکر حیثییتت وارد کنند. اگر چیزی گیر نیاوردند با مبهم گویی بدون ارایه کمترین سند بگویند فرزندش از جایگاه پدر سوءاستفاده کرد. حتما از انتشار این خبر شکایت خواهم کرد.

 

 

بی فاصله دوستان خبر کانال خارج نشین “آمدنیوز” متعلق به پسر حجت الاسلام ز… را به اطلاعم رساندند. دور از انتظار نبود وقتی در وسط معرکه قرار داری از هر سو و به هر بهانه ای، زخمی بر پیکر حیثییتت وارد کنند. اگر چیزی گیر نیاوردند با مبهم گویی بدون ارایه کمترین سند بگویند فرزندش از جایگاه پدر سوءاستفاده کرد. حتما از انتشار این خبر شکایت خواهم کرد.

هیچ توصیه، سفارش و امضایی برای فرزندانم نداشته و ندارم. پرچم فرمایش مقام معظم رهبری که فرمودند: “برای خدا این چهار سال را وقف کنید و بگویید برای زندگی و آینده‌ی خودمان نمیخواهیم از این چهار سال و از این موقعیت استفاده کنیم؛ خدای متعال هم متقابلاً چشم شما را روشن می کند.” با اعتقاد و ارادت بر سر دست دارم.

نظر و عمل فرزندانم به خودشان مربوط است. من پاسخگوی عمل خودم هستم و اگر انحرافی از آن ها ببینم نخستین شاکی خودم خواهم بود.

این تهدیدها را به لطف الهی فرصت می دانم و معتقدم “تعز من تشاء وتذل من تشاء بیده الخیر“.

دیدگاه ها غیرفعال است