اقدام حکیمی پور تنها جنجال رسانه‌ای داشت / نظر جمعی بر نظر فردی ارجحیت دارد

2

عضو شورای شهر تهران گفت: باید از جنجال‌های سیاسی در فضای شورای شهر دوری کرد و این جلسات را تنها به بررسی و رفع مشکلات مردم اختصاص داد.

مجتبی شاکری عضو شورای شهر، در گفت‌وگو با  خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران، با اشاره به حاشیه سازی یکی از اعضای اصلاح طلب شورا در جلسه امروز اظهار کرد: حکیمی پور حضور شهردار را با استناد به ماده قانونی الزامی دانست اما رئیس شورای شهر در واکنش به حکیمی پور این رفتار را خلاف قاعدۀ‌ شورا دانست و گفت در دوره‌های گذشته هم بررسی بودجه بدون حضور شهردار انجام شده است.

شاکری با اشاره به رفتار نادرست حکیمی پور تصریح کرد: هر آنچه که به نظر فرد می‌رسد نباید در جلسه شورا مطرح شود و بیان غیر قانونی بودن جلسه شورا از سوی حکیمی پور نادرست است هرچند که  اگر جلسه‌ی امروز شورا غیر قانونی بود نباید دوباره به جلسه باز می‌گشت و این جنجال‌ها در شأن یک نهاد اجتماعی نیست.

عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر افزود: استفساریه حکیمی پور با 12 رأی به سرانجام نرسید و استدلال رئیس شورای بسیار کامل و جامعه بود و بهتر بود که عضو شورای شهر به نظر جمع احترام می‌گذاشت چرا که این گونه جنجال‌های تنها کار کرد رسانه‌ای دارد.

شاکری عنوان کرد: جلسات شورای شهر بسیار فشرده است و لزومی ندارد در جایی که شورای شهر به بررسی بودجه می‌پردازد شهردار حضور داشته باشد چه بسا که در زمان ارائه بودجه، توضیح  و دفاع کافی را در این زمینه داشته‌اند.

شاکری در پایان گفت: شورای شهر جلسه‌ای برای بررسی و رفع مشکلات مردم است و نباید در این گونه شرایط اجتماعی، اقتصادی، نگرانی بیشتری به مردم داد

دیدگاه ها غیرفعال است